ศธ.ใช้ Letter Park จ.ปทุมธานี เป็นที่พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด 19

“ตรีนุช” ประสานโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ใช้ Letter Park แบ่งโควตาจัดที่พักคอยให้ครู-บุคลากร-ครอบครัว ติดเชื้อโควิด 19 ได้เข้าพักทันที หลังรับแจ้งจากปลัด ศธ. หอพัก สกสค.ยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ แต่ใช้เป็นสถานที่กักตัวสังเกตอาการได้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการฯ และ โฆษก ศธ., นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นางวรินภร จันทรโรจน์วานิช กรรมการบริหารกลุ่มเลตเตอร์พาร์ค จำกัด และนายโกวิท ธัญญรัตตกุล ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ห้องพัก และการบริหารจัดการของบริษัท เดอะ เลตเตอร์ พาร์ค วัน จำกัด เมืองเอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด 19 เข้าพักคอย

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ทุกคนทั่วประเทศรับทราบถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่

ในส่วนของ ศธ. มีบุคลากรที่ติดเชื้อ จำนวน 1,748 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 795 คน กำลังอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลและศูนย์พักคอยต่าง ๆ จำนวน 953 คน และมีบางส่วนเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ครู บุคลากรในสังกัด รวมถึงครอบครัว

ศธ.จึงมีนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” ดูแลครู บุคลากร และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด 19 โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่ หรือศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) ให้ เช่น หอพักสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่พักของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และที่พักของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) เป็นต้น

แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปลัด ศธ.พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร สถานที่หอพัก สกสค. ภายในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูความพร้อมในการเป็นสถานที่ดูแล ช่วยเหลือ กักตัว เพื่อดูอาการของครู บุคลากร และครอบครัวที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 และได้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินมาให้ตนทราบว่า หอพัก สกสค. ยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์พักคอย เพื่อดูอาการของบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด 19 ได้ แต่สามารถใช้เป็นสถานที่กักตัวของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่ต้องการพักอยู่กับครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดได้

เมื่อตรวจสอบพบว่า หอพัก สกสค. ยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์พักคอยได้ และเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด 19 ได้มีที่พักคอยโดยเร็วทันที ดิฉันจึงได้ประสานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการหาสถานที่พักคอยฯ

ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ห้องพักของ Letter Park ที่ได้เข้าร่วมโครงการฮอสพิเทล (Hospital) หรือ ‘หอผู้ป่วยติดโรคโควิด 19 เฉพาะกิจ’ โดย Letter Park จะจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้รองรับครู บุคลากรของ ศธ.และครอบครัว

จากการตรวจสถานที่ ก็พบว่า Letter Park มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 7 ไร่ ติดถนน 3 ด้าน เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครัน ซึ่งจะทำให้การพักคอยไม่อึดอัด และมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์

ดิฉันขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ Letter Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ เพื่อดูแลบุคลากรของ ศธ. ให้มีความปลอดภัย หากครู และบุคลากร ศธ. ต้องการติดต่อขอรับบริการ สามารถประสานผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) สายด่วนการศึกษา โทร. 1579

ข่าว : ทีม ศธ.
ภาพ และวีดิทัศน์ : สมประสงค์ ชาหารเวียง, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: