ศธ.เตรียมเปิดพื้นที่หอพัก สกสค.เป็นศูนย์พักคอยในชุมชน ดูแลบุคลากร-ครอบครัวของกระทรวง

(25 กรกฎาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมตรวจเยี่ยมหอพักสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (หอพัก สกสค.) ภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อดูความพร้อมเป็นสถานที่ในการดูแล ช่วยเหลือ กักตัว เพื่อดูอาการของบุคลากร/ครอบครัว ศธ. ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

ปลัด ศธ. กล่าวว่า หอพัก สกสค. จะเป็นสถานที่นำร่องด้านศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) ของ ศธ. จากการตรวจเยี่ยมเบื้องต้นด้านกายภาพ พบว่าจำนวนห้อง จำนวนเตียง ระบบระบายอากาศ มีความพร้อมพอสมควร แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กำหนด ซึ่งจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบและดำเนินการต่อไป

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษก ศธ. กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของ ศบค.ศธ. ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 บางส่วน ซึ่งได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ กรณีที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร เพื่อให้ช่วยบรรเทาความไม่สบายและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น

กรณีของนักเรียนชั้น ม.3 สองคน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี
– นักเรียนรายแรก ครอบครัวติดเชื้อโควิดทั้งครอบครัว แต่นักเรียนไม่ติด ต้องไปพักที่สถานที่กักตัว ซึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ และมีความกังวลใจเรื่องการเข้าเรียนออนไลน์ โรงเรียนจึงได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าเรียน มอบหมายงานให้กับนักเรียน และให้เวลาเรียนกับนักเรียนในช่วงที่นักเรียนต้องกักตัว พร้อมทั้งหาวิธีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว
– นักเรียนรายที่สอง มีฐานะยากจน บิดาพิการ หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการเรียนออนไลน์ โดยโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และครูที่ปรึกษาจะติดตามปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้ในลำดับต่อไป

กรณีครูผู้ที่ได้รับผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากได้ทราบข่าวว่า รมว.ศธ. ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือ จึงได้ติดต่อสอบถามมายัง ศบค.ศธ. จึงได้โทรกลับไป เพื่อสอบถามประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ ได้ข้อมูลว่า ผู้แจ้งขอทราบผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อน เนื่องจากครั้งแรกเป็นผลที่ตรวจจากชุดตรวจ COVID-19 Rapid Antigen Test เอง และจะประสานแจ้งมาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

ครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งติดเชื้อโควิด 19 ทั้งตนเองและครอบครัว จึงแจ้งขอความช่วยเหลือมายัง ศบค.ศธ. โดยรองประธาน ศบค.ศธ. ช่วยติดต่อประสานขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทราบว่าได้รับคำแนะนำให้พักดูอาการด้วยรูปแบบ Home Isolation (HI) และได้จัดส่งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด (แอลกอฮอล์แบบน้ำ จำนวน 5 แกลลอน) ไปให้ ตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนมาแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: