รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมลงแขกดำนา

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ร่วมกับผู้บริหาร-ครู-นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าวจากประสบการณ์จริง เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และใช้ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำกินนอน

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ร่วมลงแขกดำนา เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าวจากประสบการณ์จริง และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ณ แปลงนาสาธิต ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

นายธฤติ ประสานสอน กล่าวว่า กิจกรรมดำนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ว่าการทำเกษตรกรรมมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะเรื่องการทำนาถือเป็นอาชีพหลัก ขณะเดียวกันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำกินนอน รวมกว่า 600 คน ข้าวเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ที่จะนำมาสู่การประกอบเลี้ยงในแต่ละวัน

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 กล่าวด้วยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนได้จัดทำโครงการลงแขกดำนา สำหรับต้นกล้าได้มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดยผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานลงแขกดำนา โดยปีนี้จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้เพาะปลูกในปีหน้าด้วย

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 มีเนื้อที่ 215 ไร่ พื้นที่ถูกแบ่งทำการเกษตรและเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่ง ก็จะนำมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนภายในโรงเรียน และแบ่งออกจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียน

One thought on “รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมลงแขกดำนา

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: