ศธ.ของบฯ ปี 2565 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาท

“ตรีนุช” เสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ให้ สป.-สพฐ.- สอศ.-สกศ.-คุรุสภา-สทศ. รวม 34,890 ล้านบาท ย้ำใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อจ้างครูธุรการ บริการอินเทอร์เน็ตให้กับครูผู้สอน-นักเรียน การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ฯลฯ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 332,398.6370 ล้านบาท ลดลงจากปีงบฯ 2564 จำนวน 24,051 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 6.7 % จากปีงบฯ 2564 นั้น

ศธ. มีความจำเป็นต้องเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ในรายการที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 34,890 ล้านบาทเศษ จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 34,800 ล้านบาทเศษ และงบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 90 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ ศธ.เสนอคำขอเพิ่ม 34,800 ล้านบาทเศษนั้น จำแนกเป็น

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ขอเพิ่ม 559 ล้านบาทเศษ
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเพิ่ม 33,364 ล้านบาทเศษ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเพิ่ม 575 ล้านบาทเศษ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเพิ่ม 70 ล้านบาท
 • หน่วยงานในกำกับฯ และองค์การมหาชน ขอเพิ่ม 231 ล้านบาทเศษ ในจำนวนนี้แบ่งเป็น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 40 ล้านบาท และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 191 ล้านบาทเศษ

“โครงการสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วน ขอแปรญัตติเพิ่ม เช่น โครงการคืนครูให้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในส่วนของค่าจ้างครูธุรการ, โครงการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตให้กับครูผู้สอนและนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 12 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19, โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ, โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCs for Teachers (M4T), โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ, โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษา, โครงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น” รมว.ศธ. กล่าว

3 thoughts on “ศธ.ของบฯ ปี 2565 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาท

Add yours

 1. สมควรหาจัดหาตำแหน่งให้ลูกจ้างในสังกัดเพื่อจะได้บุคลากรที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องลดการสอบเอาบุคคลภายนอกเพราะลูกจ้างทุกคนก็มาจากการสอบเข้ามาทำการสอนและประสบการณ์และเอกสารและผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วครับช่วยที่เด็กด่อยการพัฒนาเกิดการการดิ้นรนของครูที่จะไปสอบจนไม่มีเวลาที่จะพักและทำเอกสารการสอนทุกคนต้องเอาตัวเองให้ได้ดีก่อนที่จะช่วยคนอื่นเสมอ

  ถูกใจ

 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อน การตัดงบประมาณออกนั้นทำให้ฟันเฟืองขององค์กรหยุดชะงัก หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นมากกว่ารับส่งหนังสือราชการ มีทั้งกรอกข้อมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ปฏิคม ดูแลนักเรียน งานอาหารกลางวัน กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนคืองานของเรา และเราโชคดีที่ได้ทำงานในโรงเรียนที่เป็นบ้านเกิดถึงเงินเดือนจะน้อยและไม่ขึ้นก็ตาม..แต่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานเราเล็งเห็นปัญหาต่างๆภายในโรงเรียน เสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขและยังร่วมพัฒนาคนพัฒนางานให้โรงเรียนของเราน่าดูน่าอยู่น่าเรียน และที่สำคัญยังได้ดูแลบุพการีผู้ให้กำเนิดในยามที่ท่านแก่เฒ่า ภูมิใจที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ะ

  ถูกใจ

 3. ขอบคุณที่เห็นความสำคัญธุรการอย่างพวกเรา ที่ต้องทำงานทุกอย่างทุกฝ่ายของโรงเรียน ที่ต้องตามเก็บงานหรือทำงานเร่งงานด่วน ที่ไม่ใช่แค่เวลาราชการ แม้แต่เวลาดึกดื่นเที่ยงคืนหน้าที่นี้ติดตามตัวเราตลอดเวลา เราต้องทำได้ทุกอย่างทุกเวลาที่ผู้บริหารหรือครูต้องการให้เราทำ หรือที่เราอาสาช่วยทำ พวกเราเคยเรียกร้องสิทธิ์เพื่อให้ยกระดับพวกเราเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ แต่สิ่งนั้นก็ต้องผ่านการสอบ ซึ่งบอกตามตรงบางคนทำงานเก่งแต่สอบไม่เก่งนะคะ พวกเราช่วยทำงานโรงเรียนให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย โดยที่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมมาหลายปี ตรงกันข้ามกับครูที่มีผลงานเขาได้เลื่อนเงินเดือนขึ้นทุกรอบ แต่คิดไปถึงเงินเดือนจะไม่ขึ้นก็ยังดีกว่าเขาไม่จ้าง ขอบคุณค่ะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: