ศธ.เสนอเชียงรายและเพชรบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

(25 มิถุนายน 2564) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก แจ้งว่า ประเทศไทยมีมติเสนอจังหวัดเชียงรายและเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ประจำปี พ.ศ.2564

โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับการเสนอสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (Design) ส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Gastronomy)

ทั้งนี้ การเสนอทั้งสองเมือง ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก อาทิ นโยบายและความมุ่งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เมืองเป็นที่รู้จักของนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งความพร้อมของการรับเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอด เป็นต้น

​​เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว จำนวน 246 เมือง จากประเทศสมาชิก 80 ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่า ทั้งเพชรบุรี และเชียงราย ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันเมืองที่มีความพร้อมอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ยูเนสโกจะประกาศผลเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

ขอบคุณภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต / Wongnai

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: