ศธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ชูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑