‘ตรีนุช’ เปิดโครงการกระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน นำฝีมือชนคนอาชีวะยกระดับช่างชุมชนวังน้ำเย็น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ

จังหวัดสระแก้ว 15 มีนาคม 2566 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูชายแดนใต้ ย้ำ ศธ.พร้อมจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทายาทจนจบ ป.ตรี

จังหวัดปัตตานี 13 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑