“ตรีนุช” เปิดเวทีเสวนา “ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ” จัดโดย สคคท. ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจครูทั่วประเทศ

21 เมษายน 2565 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกร... Continue Reading →

“ตรีนุช” ยกย่อง “ครูต่าย” ครูผู้เสียสละด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มอบคุรุสภาพิจารณาประกาศเกียรติคุณยกย่องให้สมเกียรติ พร้อมช่วยเหลือครอบครัว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ เปิดประชุมแก้หนี้ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ย้ำให้เป็นพันธกิจเร่งด่วนร่วมกัน ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตครู

8 เมษายน 2565 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระ... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑