ศธ.จับมือซีมีโอ สปาฟา และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ยกระดับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในศตวรรษที่ 21 เรียนให้สนุก ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ, 18 มกราคม 2566 นางสาว... Continue Reading →

ศธ.นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 987 คน เข้าทำเนียบฯ พบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ตรีนุช" นำเด็กและเยาวช... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑