Categories
เสมา 1

75 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”

(2 มีนาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการผลิต การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครู” ณ หอประชุมคุรุสภา โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เห็นการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานของการผลิตครู ร่วมกับสถาบันผลิตครูต่าง ๆ เพื่อให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาไทยได้รับการพัฒนาเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูต้องปฏิบัติตัวตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพราะครูเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทย จึงขอฝากให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันที่จะผลิตครู ร่วมกันผลักดันและเป็นหลักในการขับเคลื่อนให้บุคลากรที่จะมาเป็นครู มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และศีลธรรม เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติในหลายด้าน เรามองไม่เห็นเลยว่าอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่เราอาจจะใช้โอกาสนี้นำกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมาพัฒนาครู ทั้งที่อยู่ในระบบและกำลังจะเข้ามาสู่ระบบ ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้ครูของประเทศไทยต้องเป็นคนที่เก่ง คนเก่งต้องอยากมาเป็นครู อยากใช้คำว่า “เก่งเป็นครู มากกว่าคำว่า ผิดเป็นครู” […]

Categories
เสมา 1 เสมา 3

ครูตั้น-ครูพี่โอ๊ะ จูงมือเด็กจินตคณิต ฝึกคิดเลขด้วยจินตภาพ เข้าพบนายกฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีความรู้ความสามารถด้านจินตคณิต จำนวน 35 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “จินตคณิต” เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือ เป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยฝึกฝนและพัฒนาเด็กให้มีสมาธิ และสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานมากขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นและพัฒนาสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากจินตคณิตเป็นการคิดเลข โดยใช้จินตภาพหรือการสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ซึ่งหลักการเรียนจินตคณิตไม่ใช่เพื่อการคิดเลขเร็ว แต่การคิดเลขเร็วเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระตุ้นสมองให้ฝึกฝนการคิดเลขในใจแบบจินตภาพเท่านั้น โดยจินตคณิตจะส่งผลให้เด็กมีความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้จินตคณิตและฝึกฝนได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดความสนุกและมั่นใจในตัวเอง หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้น […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศธ.หารือเยอรมนี พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและครูอาชีวะไทย

(19 กุมภาพันธ์ 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีกับ Dr.Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.เข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ศธ.มีนโยบายในการผลักดันโครงการด้านอาชีวศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้านภาษา การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน Dr. Peter Ramsauer กล่าวว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ดำเนินความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือของเยอรมนีที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ฯ สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เน้นย้ำว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Mr. Georg Schmidt กล่าวเพิ่มเติมว่า เยอรมนีได้ออกแบบหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองกับสิ่งท้าทายในโลกปัจจุบัน […]

Categories
เสมา 1

รมว.ศธ.เข้มงวด ไม่ปล่อยครูและบุคลากร ศธ. ทุจริตคอร์รัปชั่น-ล่วงละเมิดทางเพศ ย้ำต้องไม่เกิดขึ้นอีก

(16 ก.พ.63) รมว.ศธ. ให้เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาโทษปลดครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร เหตุล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน พร้อมให้ยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ย้ำเล่นงานหนัก หากพบบุคลากรในกระทรวง ทุจริตคอร์รัปชั่น-ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่รับกลับเข้าวงการศึกษาแน่นอน พร้อมสั่งเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชุมพร ได้ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในโรงเรียนนั้น จึงได้สั่งการให้เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาปลดครูดังกล่าว พร้อมสั่งให้ยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหน้าที่ที่สามารถจะทำได้ เพราะมีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจน “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยภายในกระทรวง และต้องเป็นแนวทางที่ต้องหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีก” รมว.ศธ. ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ มีเรื่องอยู่ 2-3 เรื่อง ที่ตนเองไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เลยคือ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ “ผมได้ให้ฝ่ายกฎหมาย รื้อดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้กระทำความผิดในการทุจริตคอร์รัปชั่นและการล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องนี้เราต้องมีความเข้มงวด หากมีบุคลากรกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีการรับกลับมาอีก และไม่ให้อยู่ในวงการการศึกษาอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมาจะมีการยืดหยุ่นในบางกรณี จึงทำให้ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิด ยังวนเวียนอยู่ในวงการศึกษา แต่จากนี้ไปตนเองจะไม่ปล่อยให้บุคลากรที่กระทำความผิดเหล่านี้ อยู่ในวงการการศึกษาอีกต่อไป” รมว.ศธ. กล่าวเน้นย้ำ

Categories
สป. เสมา 1

รมว.ศธ.เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปี 2563 ชูการศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต : PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE

(15 ก.พ.63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง ร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รมว.ศธ. กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 ชาวโรงเรียนเอกชนก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) […]

Categories
เสมา 1

“ครูตั้น”เช็คความพร้อมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

(12 ก.พ.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนวัดอัมรินทาราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในโรงเรียนประถมศึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า เรื่อง “สุขลักษณะ” เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีปัญหามลพิษและโรคระบาดต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมแผนรองรับ พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รวมถึงการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก ต้องให้ถูกสุขลักษณะ มีการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเผยแพร่โรคต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวัง ทำเป็นวินัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กเกิดความเคยชิน เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ นักเรียนต้องใช้ผ้าปิดปาก ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่วนเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่อง PM 2.5 ต้องใช้เวลาในการแก้ไข การปิดจมูกถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การที่จะให้ปริมาณของฝุ่นลดลงได้นั้น […]

Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

(29 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน, นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายและแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ เน้นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดปฎิรูปการศึกษาได้อย่างแน่นอน แต่หากต่างคนต่างทำ จะไม่สามารถพาเด็กและเยาวชนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกได้ ฝาก สพฐ.ผลักดันการนำระบบ AI […]

Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.เปิดการประชุมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาด้านกีฬาในพื้นที่ชายแดนใต้

(25 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ผู้อำนวยการหลักสูตร บุคลากรด้านกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬานักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 320 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมญันนะตีย์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รมวศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยการนำกีฬามาบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทางด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การฝึกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา “จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ […]

Categories
เสมา 1

รมว.ศธ.ต้อนรับวงโยธวาทิตรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตโลก

(23 มกราคม 63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 “Thailand World Music Championships (TWMC)” โดยนายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลกประเทศไทย และประธานสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย เข้าพบเพื่อรายงานผลการประกวด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ กล่าวว่า การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Marching Band Confederation ซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการประกวดเป็น 9 ประเภท มีวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวด ทั้งหมด 80 ทีม จาก 8 ประเทศ ได้แก่ […]

Categories
เสมา 1

รมว.ศธ.คารวะครูอาวุโส และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

(วันครู 16 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยได้คารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คือ นางสาวชมภร กมลสุทธิ จากนั้นมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ รวม 3 หน่วยงาน จำนวน 453 คน ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสภา “ระดับดี” รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) รางวัลครูดีในดวงใจ และรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเกือบ 6 เดือน ยังยืนยันว่าคนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษา และทำให้การศึกษาไทยแข่งขันกับทั่วโลกได้ คือ “ครู” จากการลงพื้นที่ในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครู จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู […]