ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้เหตุผลเงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วยก่อนย้าย และการนับอายุราชการต่อเนื่องสำหรับข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครู ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระท

ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 Work from Home 90% เน้นใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม การทำงาน และรับสมัครเรียนต่อ

(13 เมษายน 2564) นายสุภัท

1 4 5 6 7 8 195