คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมเตรียมแผนสื่อสารครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั... Continue Reading →

คุณหญิงกัลยา แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ “วีระ แข็งกสิการ” ฝ่ายข้าราชการประจำ และ “ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” ฝ่ายการเมือง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑