Categories
สอศ. เสมา 1

ศธ. จับมือบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา

(15 พฤษภาคม 2563) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โดยนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ.) และบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทุกวิกฤตคือโอกาส ซึ่งในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้น การเรียนการสอนออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จำเป็นต้องศึกษาและนำมาใช้ปฏิบัติ วันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าความจำเป็นของการเรียนการสอนออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยครูทั่วประเทศต้องปรับตัวเอาเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์มาประกอบในการสอน ด้านนักเรียนเองก็ต้องปรับแนวทางในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ได้มีความกังวลกับนักเรียน แต่ห่วงใยครูว่าจะสามารถปรับตัวได้ทันหรือไม่ ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มาช่วยเสริมการเรียนการสอนทางไกล ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็สามารถสอนได้ นี่คือแนวทางที่ทำให้เราสามารถค้นหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาส ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท Tang International Education & Technology […]

Categories
สอศ. เสมา 1

รมว.ศธ.เชื่อมั่นพลังอาชีวะ เป็นกำลังหลักผลักดันการขยายธุรกิจของประเทศ เมื่อโควิด-19 สงบ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ประเด็นสำคัญการมอบนโยบาย การเรียนการสอนของอาชีวะ มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นภาคปฏิบัติ จึงขอให้จัดแบ่งเวลาเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเชื่อมั่นว่าอาชีวะมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ยุติลง อาชีวะจะเป็นกำลังหลักที่จะผลักดันการขยายธุรกิจของประเทศไทย การเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ก็ต้องจัดสอนออนไลน์ พร้อมกับบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ประกอบไปด้วย จะมีการเตรียมความพร้อมการจัดสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.2563 ซึ่งทุกวิทยาลัยจะหาจุดลงตัวในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของตัวเอง รูปแบบการเตรียมความพร้อมเรียนการสอนช่วงก่อนเปิดภาคเรียน จะใช้ช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด 17 ช่อง แบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ช่อง ส่วนอีก 2 ช่องเป็นของ กศน.และอาชีวศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียน หากพื้นที่ใดไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และสามารถบริหารจัดการโรคระบาดได้ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ […]

Categories
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมใจต้านภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ ให้ ศธ.

(21 เมษายน 2563) นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และคณะ มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปติดตั้งหน้าอาคารต่าง ๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า อุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ เพราะเห็นว่า ขวดปั๊มเจล ล้างมือที่มีวางไว้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นขวดปั๊มหัวฉีดแบบที่ต้องใช้มือกด  ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19  แพร่กระจายได้ง่าย             นายธนภัทร แสงจันทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ผลิตเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบ จำนวน 100  เครื่อง  เพื่อมอบให้กับหน่วยงาน/ องค์กร ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยต้นทุนการผลิตต่อเครื่องอยู่ที่  280  บาท ก่อนหน้านี้          วิทยาลัยฯ ได้มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ  จำนวน  12  เครื่อง  ให้กับนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปติดตั้งไว้  ณ  จุดบริการประชาชน ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด  เพื่อบริการประชาชน […]

Categories
สอศ.

อาชีวะเตรียมจัดการศึกษา 4 รูปแบบ รับเปิดเทอม 2563 ผ่านเอกสารตำรา-ทีวี-ออนไลน์-สอนสด

(16 เมษายน 2563) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าขณะนี้ได้เตรียมการไว้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. จัดการเรียนผ่่านเอกสารตำราเรียน โดยให้ครูทำการสอนผ่านเอกสาร ตำราเรียน หนังสือเรียน และชีทต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน (Basic) ที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมมาก เนื่องจากมีเอกสารและหนังสือตำราเรียนแจกฟรีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่มีจำนวนคนไม่มาก สลับกันมาเรียน หรือใช้ช่องทางสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ Line ข้อความผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการให้ครูไปพบผู้เรียนที่บ้านบ้างตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ทันที 2. จัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ถือเป็นการจัดการศึกษาแบบสากล เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนสามารถเข้าถึงช่องทางโทรทัศน์ได้มากกว่า 90% แล้ว โดย สอศ.จะจัดเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกวิชา […]

Categories
สอศ. เสมา 1

อาชีวะเตรียมผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

(31 มีนาคม 2563) รมว.ศธ.‘ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ’ สั่งอาชีวะผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมการผลิต ดังนี้ หน้ากากโปร่งใส 5,000 ชิ้น กล่องครอบป้องกันการฟุ้งกระจาย 1,600 กล่อง แคปซูลครอบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 100 แคปซูล เคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย 500 ชุด ทั้งนี้ จะกระจายการผลิตให้สถานศึกษาอาชีวะ 4 ภาค ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับทราบความต้องการจากแพทย์และพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน ภาพ : สอศ.More Info : มติชน

Categories
สอศ.

สอศ.ผลิตหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น รีฟิลแผ่นกรอง ใช้ได้หลายครั้ง ป้องกัน Covid-19 และ PM 2.5

(28 ก.พ.63) นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ ทั้งนี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และนักเรียน นักศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา (สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากาก โดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค  ภาคละ 10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 ชิ้น หน้ากากที่สถานศึกษา สอศ.ผลิตครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาให้เป็นหน้ากากผ้าที่มีมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ด้วย ทั้งนี้ในเบื้องต้น สอศ.ได้ส่งมอบหน้ากาก จำนวน  20,000 ชิ้น ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง เช่นสถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ ๆ มีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว สอศ.

Categories
สอศ.

ทีมอาชีวศึกษาศรีสะเกษ คว้าแชมป์ U19 Football อาชีวศึกษา 2020 ครั้งที่ 2

(24 ก.พ.63) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา (U19 Football อาชีวศึกษา 2020) ครั้งที่ 2 พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและแสดงความยินดีกับทีมอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ศรีสะเกษ ที่คว้าแชมป์ไปครองในปีนี้ ที่สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์  นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพ และคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนสังคม และประเทศชาติ โดยนำกิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดในระดับภาค จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา […]

Categories
สอศ.

พณิชยการบางนา จัดงาน BNCC Open House 2020 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

(22 ก.พ.63) นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “BNCC Open House 2020 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” วิทยาลัยพณิชยการบางนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน BNCC Open House 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในวิชาชีพประเภทพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา และครูแนะแนวให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการเรียนการสอนเส้นทางอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายการอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสถานประกอบการเครือข่ายสู่โลกอาชีพ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดผลงานนวัตกรรมฯ และการจำหน่ายสินค้าและอาหารจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยพณิชยการบางนา กับสถานประกอบการที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพอเปิดโลกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา […]

Categories
สอศ.

สอศ.ส่งนักศึกษาอาชีวะอู่ฮั่น ถึงอ้อมอกผู้ปกครองที่สนามบินสุราษฏร์ธานี

จากกรณีที่มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 จำนวน 8 คน ซึ่งไปเรียนที่วิทยาลัย Wuhan Institute of Shipbuiding Technology มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชนจีน เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น และได้ถูกกักตัวเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 14 วันนั้น ล่าสุดวันนี้ (19 ก.พ.63) เป็นวันครบกำหนด 14 วัน ตามมาตรฐานของ WHO ในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการเฝ้าระวังกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คน ดังกล่าวด้วย โดยในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เดินทางไปส่งนักศึกษาทั้ง 7 คน ณ […]

Categories
สอศ.

สอศ.จับมือเอพีฮอนด้า ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้ครูและนักศึกษาอาชีวะ

(15 ก.พ.63) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด จัดให้มีการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 ภายใต้โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ครู นักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะ และยกระดับมาตรฐานของ HONDA SAFETY RIDING ในการขับขี่ปลอดภัย และรักษามาตรฐานแบบแผนของครูฝึกให้เป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีระดับความสามารถในการขับขี่ที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือ และสอนผู้อื่นในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด แนะนำวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในการแข่งขันมีการทดสอบคุณสมบัติ โดยแบ่งเป็น 5 สถานีทดสอบ ดังนี้ […]