“ตรีนุช” ปลื้มทีมลูกชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครีเอทเมนูอาหารแห่งอนาคต “โครเก็ตพะแนงแพลนเบส” โชว์ศักยภาพ Soft Power ไทย ในการประชุมเอเปค 2022

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑