หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ

(12 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานข้อมูลก […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค 3 ราย

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : 5 หมื่นล้านยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,224 โรง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

(21 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา

(15 เมษายน 2563) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 15 เมษาย […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้มีคุณภาพ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหาร-ให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤตโควิด-19

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยว […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมือกับโควิด-19

(24 มี.ค. 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลง […]