หมวดหมู่
สป.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

(7 สิงหาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึก […]

หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ) ตรวจเยี่ยม กศน.-ศูนย์เด็กเล็ก-สช. “ย้ำมาจากประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชน”

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
ผู้บริหาร

นายกฯ และ รมว.ศธ.ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ยะลา

(7 สิงหาคม 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต. เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1

(3 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวั […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.เร่งพัฒนาครู เรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) สร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนั […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.กำชับหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนัง […]

หมวดหมู่
สพฐ.

มาดามโอ๊ะ ยกนิ้ว “กาแฟดี รสชาติเยี่ยม บนคุณค่าของความเท่าเทียม”

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.กนกวรรณ พร้อมสนับสนุนเขี้ยวเล็บพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ บริการประชาชนทุกช่วงวัย

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่กรุงเทพฯ

(1 สิงหาคม 62)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ […]