รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธ.ค.นี้

วันนี้ (17 ต.ค.62) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากเดิมวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.30 น. รองนายกฯ กล่าวว่า หลังซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง…