หมวดหมู่
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ศธ.บันทึกเทปถวายพระพร

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
ผู้บริหาร

3 รัฐมนตรี ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้ […]

หมวดหมู่
ผู้บริหาร

โปรดเกล้าฯ แล้ว แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมรา […]