Categories
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ผลประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ : รมว.ศธ.เผยเตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ

(4 มีนาคม 63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของ ศธ. เพื่อให้มีแนวทางตรงกัน โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับแผนการใช้งบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2564 เนื่องจากต้องมีการวางแผนสำรองในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจที่อาจจะเกิดการชะลอตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสได้ด้วยการนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เป็นเพียงการอบรมสัมมนา แต่จะเป็นการบูรณาการการอบรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วย Digital Learning Platform ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 2 เดือนของทุก ๆ ปี ต้องเข้าใจตรงกันว่า คนเหล่านี้ก็ขาดเงินเดือนไม่ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องดูแลบุคลากรของเราทุกหน่วยงาน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำไปพิจารณาดำเนินการด้วย อีกประเด็นสำคัญคือ ศธ.เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยให้หน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแล […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศธ.หารือเอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์​ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา เล็งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเร่งพัฒนา และยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในทุกสังกัด ด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงขอความร่วมมือฝ่ายนิวซีแลนด์ ในการพิจารณาให้การสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เข้มข้นแก่นักเรียนไทย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำงาน การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ที่มีความร่วมมืออย่างจริงจังภายใต้แผนการโคลัมโบ (Colombo Plan) ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้ไทยและนิวซีแลนด์ สามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1 เสมา 2

รมว.ศธ.ย้ำ 3 เรื่องสำคัญการศึกษาในภูมิภาค เน้นกระจายอำนาจ-พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง-สร้างสุขอนามัยในโรงเรียน

(2 มี.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ รมว.ศธ.ฝากให้ขับเคลื่อน 3 เรื่องที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางฐานการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. การกระจายอำนาจ ต้องการให้ ศธ.กระจายอำนาจไปยังภูมิภาค โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นนิติบุคคลให้มากขึ้น ปัจจุบัน ศธ.มีหลายโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการได้ดี เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ โดยเริ่มต้นการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องพิจารณาจากความพร้อม ซึ่งอาจจัดกลุ่มที่จะกระจายอำนาจตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 2. การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้มข้นในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อวางฐานผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับการอบรมพัฒนาก่อน 1 ปี เพราะหาก ศธ.มีผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ และเข้มแข็งในการบริหารงาน ก็จะส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษาและการศึกษาอย่างแท้จริง 3. การสร้างสุขลักษณะ-สุขอนามัยของโรงเรียนในภูมิภาค ต้องการให้ทุกสังกัดได้นำเรื่องนี้มาดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น น้ำ ขยะ […]

Categories
เสมา 1

75 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”

(2 มีนาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการผลิต การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครู” ณ หอประชุมคุรุสภา โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เห็นการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานของการผลิตครู ร่วมกับสถาบันผลิตครูต่าง ๆ เพื่อให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาไทยได้รับการพัฒนาเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูต้องปฏิบัติตัวตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพราะครูเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทย จึงขอฝากให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันที่จะผลิตครู ร่วมกันผลักดันและเป็นหลักในการขับเคลื่อนให้บุคลากรที่จะมาเป็นครู มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และศีลธรรม เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติในหลายด้าน เรามองไม่เห็นเลยว่าอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่เราอาจจะใช้โอกาสนี้นำกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมาพัฒนาครู ทั้งที่อยู่ในระบบและกำลังจะเข้ามาสู่ระบบ ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้ครูของประเทศไทยต้องเป็นคนที่เก่ง คนเก่งต้องอยากมาเป็นครู อยากใช้คำว่า “เก่งเป็นครู มากกว่าคำว่า ผิดเป็นครู” […]

Categories
เสมา 1 เสมา 3

ครูตั้น-ครูพี่โอ๊ะ จูงมือเด็กจินตคณิต ฝึกคิดเลขด้วยจินตภาพ เข้าพบนายกฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีความรู้ความสามารถด้านจินตคณิต จำนวน 35 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “จินตคณิต” เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือ เป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยฝึกฝนและพัฒนาเด็กให้มีสมาธิ และสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานมากขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นและพัฒนาสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากจินตคณิตเป็นการคิดเลข โดยใช้จินตภาพหรือการสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ซึ่งหลักการเรียนจินตคณิตไม่ใช่เพื่อการคิดเลขเร็ว แต่การคิดเลขเร็วเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระตุ้นสมองให้ฝึกฝนการคิดเลขในใจแบบจินตภาพเท่านั้น โดยจินตคณิตจะส่งผลให้เด็กมีความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้จินตคณิตและฝึกฝนได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดความสนุกและมั่นใจในตัวเอง หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้น […]

Categories
ต่างประเทศ เสมา 1

รมว.ศธ.หารือเยอรมนี พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและครูอาชีวะไทย

(19 กุมภาพันธ์ 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีกับ Dr.Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.เข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ศธ.มีนโยบายในการผลักดันโครงการด้านอาชีวศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้านภาษา การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน Dr. Peter Ramsauer กล่าวว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ดำเนินความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือของเยอรมนีที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ฯ สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เน้นย้ำว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Mr. Georg Schmidt กล่าวเพิ่มเติมว่า เยอรมนีได้ออกแบบหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองกับสิ่งท้าทายในโลกปัจจุบัน […]

Categories
เสมา 1

รมว.ศธ.เข้มงวด ไม่ปล่อยครูและบุคลากร ศธ. ทุจริตคอร์รัปชั่น-ล่วงละเมิดทางเพศ ย้ำต้องไม่เกิดขึ้นอีก

(16 ก.พ.63) รมว.ศธ. ให้เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาโทษปลดครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร เหตุล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน พร้อมให้ยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ย้ำเล่นงานหนัก หากพบบุคลากรในกระทรวง ทุจริตคอร์รัปชั่น-ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่รับกลับเข้าวงการศึกษาแน่นอน พร้อมสั่งเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชุมพร ได้ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในโรงเรียนนั้น จึงได้สั่งการให้เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาปลดครูดังกล่าว พร้อมสั่งให้ยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหน้าที่ที่สามารถจะทำได้ เพราะมีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจน “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยภายในกระทรวง และต้องเป็นแนวทางที่ต้องหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีก” รมว.ศธ. ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ มีเรื่องอยู่ 2-3 เรื่อง ที่ตนเองไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เลยคือ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ “ผมได้ให้ฝ่ายกฎหมาย รื้อดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้กระทำความผิดในการทุจริตคอร์รัปชั่นและการล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องนี้เราต้องมีความเข้มงวด หากมีบุคลากรกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีการรับกลับมาอีก และไม่ให้อยู่ในวงการการศึกษาอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมาจะมีการยืดหยุ่นในบางกรณี จึงทำให้ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิด ยังวนเวียนอยู่ในวงการศึกษา แต่จากนี้ไปตนเองจะไม่ปล่อยให้บุคลากรที่กระทำความผิดเหล่านี้ อยู่ในวงการการศึกษาอีกต่อไป” รมว.ศธ. กล่าวเน้นย้ำ

Categories
สป. เสมา 1

รมว.ศธ.เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปี 2563 ชูการศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต : PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE

(15 ก.พ.63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง ร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รมว.ศธ. กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 ชาวโรงเรียนเอกชนก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) […]

Categories
เสมา 1

“ครูตั้น”เช็คความพร้อมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

(12 ก.พ.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนวัดอัมรินทาราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในโรงเรียนประถมศึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า เรื่อง “สุขลักษณะ” เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีปัญหามลพิษและโรคระบาดต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมแผนรองรับ พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รวมถึงการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก ต้องให้ถูกสุขลักษณะ มีการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเผยแพร่โรคต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวัง ทำเป็นวินัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กเกิดความเคยชิน เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ นักเรียนต้องใช้ผ้าปิดปาก ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่วนเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่อง PM 2.5 ต้องใช้เวลาในการแก้ไข การปิดจมูกถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การที่จะให้ปริมาณของฝุ่นลดลงได้นั้น […]

Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

(29 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน, นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายและแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ เน้นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดปฎิรูปการศึกษาได้อย่างแน่นอน แต่หากต่างคนต่างทำ จะไม่สามารถพาเด็กและเยาวชนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกได้ ฝาก สพฐ.ผลักดันการนำระบบ AI […]