หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ63–66

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในส่วนที่เ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.6 ราย

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เม […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่กาญจนบุรี

(5 พ.ย. 62) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการพัฒนาระบบการสอบภาค ก.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับ จนท.ของรัฐทุกประเภท

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รับทราบการพัฒ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.

(29 ต.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแผยแพร่ “งบประมาณฉบับประชาชน”

สำนักงบประมาณ เผยแพร่เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” ซึ่งเ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

(22 ต.ค. 62 ) คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน กทม.-นนทบุรี 4-5 พ.ย.62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน

ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ด้านการศึกษา: เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างเกษียณอายุฯ และอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

สรุปมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล-คาจิกิ

(1 ตุลาคม 2562) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภ […]