หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 ลงพื้นที่ระยอง สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน

(17 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 เปิดงาน “35 ปี เปิดบ้านเทคโนชลฯ” แนะนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

(17 มกราคม 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็น […]