หมวดหมู่
ผู้บริหาร

นายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พูดและฝากอะไร? ในวันครู ปี 2563

(16 มกราคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลข […]

หมวดหมู่
เสมา 1

รมว.ศธ.คารวะครูอาวุโส และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

(วันครู 16 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

“ครูโอ๊ะ” ลุยขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]