‘คุณหญิงกัลยา’ ผลักดันประเทศสมาชิกซีมีโอ “ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต” ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 9 กุมภาพันธ์ 2566 – ในระหว่าง … อ่านเพิ่มเติม ‘คุณหญิงกัลยา’ ผลักดันประเทศสมาชิกซีมีโอ “ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต” ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52