รองปลัด ศธ. “วีระ” หารือการจัดทำโพลด้านการศึกษา เพื่อใช้วางแผน ติดตามประเมินผล สะท้อนผลการทำงานของ ศธ.ที่มีต่อประชาชน

(1 กุมภาพันธ์ 2565) นายวีระ แข็งกสิ … อ่านเพิ่มเติม รองปลัด ศธ. “วีระ” หารือการจัดทำโพลด้านการศึกษา เพื่อใช้วางแผน ติดตามประเมินผล สะท้อนผลการทำงานของ ศธ.ที่มีต่อประชาชน