Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2562 รวม 3 วันทำการ เนื่องจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรม