รมช.ศธ.กนกวรรณ ส่งความห่วงใยข้าราชการติดโควิด ให้กลุ่มเสี่ยงทุกคน Work from home และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้เหตุผลเงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วยก่อนย้าย และการนับอายุราชการต่อเนื่องสำหรับข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครู ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระท

1 3 4 5 6 7 190