สป.ศธ.จัดอบรมการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน หวังช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียหายแก่ส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ

สป.ศธ.จัดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” นำข้าราชการบรรจุใหม่ ผนึกกำลังนักเรียน-ครู ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 กระทรวง 1 การให้” พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน จ.กาญจนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ

รองนายกฯ วิษณุ ประชุมกับรัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ. ชื่นชมนโยบาย “TRUST” แนะการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมทำ เรียนสิ่งที่สนใจ ได้ไปดูงานของจริง

(5 เมษายน 2564) ศาสตราจาร

1 2 3 4 5 185