สอศ.-สพฐ.-ซีพีออลล์ เปิดมิติใหม่การศึกษาด้วยหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก จบแล้วได้วุฒิ ม.6-ปวช.

(17 ก.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสำคัญ- 3 หน่วยงานคือ สพฐ.-สอศ.-ซีพีออลล์ ร่วมเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ"ทวิวุฒิ"หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก- รูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญ มีความรู้ในสายอาชีพเพิ่มเติม- เรียนทั้งภาควิชาการ/ทฤษฎี สลับกับการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ ทุกๆ 3…

ศธ.พร้อมแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของ ศธ.จะเข้าไปดูแลเรื่องการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุดชดเชยในช่วงที่โรงเรียนต้องปิดเรียน การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอื่น…

นศ.มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าจากญี่ปุ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

(17 กันยายน 2562) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรม Hiroshima University : Thai Start Program September 2019 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาของไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพิเศษที่จัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสนใจในประเทศไทย ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ…

สมศ.ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

(16 กันยายน 2562) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และคณะ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (องค์การมหาชน) เพื่อทบทวนเเนวนโยบายการเเก้ปัญหาที่ตกค้างและกำหนดแนวทางการพัฒนาของ สมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติของประเทศ นายภูมิสรรค์ กล่าวภายหลังประชุมว่า ได้เน้นย้ำการนำนโยบายเร่งด่วนของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่…

ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบหมาย "ศปบ.จชต." ดูแลทุนเยียวยาต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ (16 กันยายน 2562) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน…

รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

ประเด็นสำคัญ- เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เด็กที่ตกหล่นระบบการศึกษาในอาเซียน- ผลประชุมจะนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือน พ.ย.62- รมว.ศธ.ย้ำหากปล่อยให้เด็กตกหล่นมีจำนวนสูงขึ้น จะเป็นภาระของภาคสังคม- ตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กตกหล่นจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นคน ภายใน 2 ปีนี้ (16 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Conference on Out-of-School Children and Youth : OOSCY Conference)…

ศธ.ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี2562

(15 กันยายน 62) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2562 จำนวน 27 คน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 468 คน ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวน 1,200…

สป.ศธ.จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ที่ปากช่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด รองปลัด ศธ. กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สป.ศธ.ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 1,400 คน ซึ่งโครงการในวันแรก มีกิจกรรมการสร้างทีมงาน…

เลขาฯ รมว.ศธ.”ไกรเสริม โตทับเที่ยง” เป็นประธานเปิดตัวค่ายเยาวชน NBI Youth Camp รุ่นที่ 7

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัว "โครงการ NBI Youth Camp" รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการค่าย NBI Youth Camp จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)" รุ่นที่…

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ กศน.สังคมชุมชนเมือง ผ่านการเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

(13 ก.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของสำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2,…