หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.หารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้ทุกวัน

(14 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร […]

หมวดหมู่
สกศ. แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2

ศธ.ประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.กำหนดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games) ครั้งที่ 1 ที่สนามศุภชลาศัย “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี”

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระท […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เตรียมความพร้อมรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

(7 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
สกศ. แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.หารือคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษา ที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา

(2 ธันวาคม 2563) นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศ […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประชุมแนวทางประชาสัมพันธ์ ชูความสำเร็จ-ความภาคภูมิใจ ของนักเรียนที่ได้รับทุน สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

(24 พฤศจิกายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รัก […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (พ.ศ.2564 – 2565) เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

‘สุภัทร จำปาทอง’ กับภารกิจ ‘การศึกษายกกำลัง 2

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563* เผยแพร่ […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2564 รวม 200 ล้านบาท

(23 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

‘ณัฏฐพล’ ปักธงนำเทคโนโลยีปฏิรูปการศึกษา ชู ‘5C’ พัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่ […]