พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562

รมว.ศธ. "ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" มอบรางวัล "คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์" ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ไม่โดดเดี่ยวในการทำงาน เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์ “ทำให้เด็กรักครู และทำให้ครูรักเด็ก” เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย…

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 แก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต (15 ตุลาคม 2562) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา…

ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 995/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (4) บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560…

รมว.ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการหักหนี้ครูเพื่อชำระหนี้ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้แน่นอน

(11 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ และรับข้อเสนอเกี่ยวกับการหักเงินเดือนครูเพื่อชำระหนี้ ในโอกาสการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ตัวแทนชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากไม่เหลือรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ โดยเรียกร้องให้เหลือเงินเดือน 30% หลังจากหักหนี้เรียบร้อยแล้ว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเชิญตัวแทนจากชมรม รวมถึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมและรับทราบข้อมูลร่วมกัน โดยปัญหานี้ได้ทำการศึกษามาพอสมควรและมีแนวทางแก้ไขบางส่วนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือจะดำเนินการอย่างไรเพื่อปกป้อง…

รองนายกฯวิษณุ มอบนโยบายการศึกษา ศธ.ชูการทำงานเป็นทีม เพื่อพลิกการศึกษาไทย เดินหน้าไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรี 3 ท่าน, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้บริหารจากหน่วยงานส่วนกลาง และศึกษาธิการภาค เข้าร่วมประชุม รองนายกฯ วิษณุ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษามาตลอด แนะ 7 ด้านการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลสำเร็จทั้ง 7 ช่วงชั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม…

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum”

รมช.ศธ. ‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum” ย้ำครูต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก เพราะหากเด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากรู้ ยากแค่ไหนก็เรียนได้ (9​ ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" นิทรรศการ​การสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา ​ระหว่าง​วันที่ 9-…

คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

(8 ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ" โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช…

รมว.ศธ.จี้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการงบปี’63 เน้นการทำงานด้วย‘ทีมกระทรวงศึกษาธิการ’

(2 ตุลาคม 62 ) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องราชวัลลภ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามงานและข้อมูลเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการทำงานในอนาคต เนื่องจากขณะนี้ ศธ.มีผู้บริหารสูงสุดครบทุกหน่วยงานแล้ว จึงมาหารือกันถึงแนวทางการทำงานให้มีความเข้าใจตรงกันชัดเจนระหว่าง…

รมว.ศธ.ยืนยันให้ความสำคัญโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พร้อมหารือผู้บริหาร ศธ.จัดสรรครูธุรการ

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับกรณี "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ว่า ศธ.มีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการนำครูสู่ถิ่นบ้านเกิดอยู่แล้ว ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะลงในแต่ละพื้นที่ โดยดูว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือไม่ หากส่งครูคืนถิ่นกลับไปแล้วจะทำงานตรงสายงานหรือไม่ ซึ่งหากสอดคล้องกันก็อยากพิจารณาให้ครูคืนถิ่นเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก คาดว่าหลังจากการประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 2 ต.ค.62 จะมีคำตอบที่ชัดเจนขึ้น ส่วนกรณีครูธุรการเรียกร้องขอปรับสถานภาพอัตราจ้างปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" เป็น "พนักงานราชการ" นั้น ศธ.ได้มีการหารือร่วมกับ ผอ.สำนักงบประมาณในวันนี้ว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ใน…

ศธ.ตั้งศูนย์รับมือภัยฝุ่นPM2.5มอบ สอศ.ผลิตเครื่องกรองอากาศติดตั้งรร.พื้นที่เสี่ยง

(1 ตุลาคม 2562) นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา…