ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกร... Continue Reading →

เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ “ตรีนุช” นำทีม ศธ.ประกาศความพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษาไทยเข้มแข็ง

10 พ.ค.2565 ที่โรงเรียนพญาไท, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐ... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ เปิดประชุมแก้หนี้ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ย้ำให้เป็นพันธกิจเร่งด่วนร่วมกัน ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตครู

8 เมษายน 2565 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระ... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑