Categories
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ศธ.จัด 3 โซน งานวันเด็กแห่งชาติ 2563 “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย”

(11 มกราคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเปิด ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2498 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งวันนี้นับเป็นปีที่ 65 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สําหรับการจัดงานในปี 2563 ในส่วนกลางมีการจัดงาน และพิธีเปิดงาน […]

Categories
เสมา 3

เสมา 3 ลุยเมืองแปดริ้ว ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.

(10 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กศน. ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม โดยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมและได้เห็นถึงความพยายาม จนนำไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และผู้พิการ เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการและตามความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ และที่สำคัญที่สุดยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย “สิ่งที่พูดและเน้นย้ำเสมอคือ ขวัญและกำลังใจของชาว กศน. ซึ่งทราบดีว่าขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดคือ “สวัสดิการและการบรรจุเข้ารับราชการ” ภายในปี 2563 นี้ ชาว […]

Categories
เสมา 3

“ครูโอ๊ะ” ยังไม่ลืมกัน ปันสุข ส่งของขวัญวันเด็ก สู่น้องๆชนเผ่าพื้นที่ชายขอบ ที่เมืองกาญจน์

(10 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมทึ่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งต่อความรัก และแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและห่างไกลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวาระวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุสำนักงาน กศน. อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นางอรนิช วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง และครูในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวตอนหนึ่งว่า ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเด็ก ๆ ที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี ไม่เคยลืมการต้อนรับที่อบอุ่น และเมื่อถึงวาระสำคัญวันเด็กแห่งชาติ 2563 ก็ตั้งใจเตรียมของขวัญสำหรับเด็ก ๆ แต่ด้วยท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ จึงมอบให้ตนมาพบกับเด็ก ๆ แทน […]

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 3

เสมา1-เสมา3 ปลื้มการศึกษาเอกชน เป็นทางเลือกคุณภาพการศึกษาทุกมิติ

(9 ม.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมด้วย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ร่วมมอบนโยบายและมอบหมายงานแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบและในระบบ โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหาร ข้าราชการ สช. และโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DOC) ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายณัฏฐพล กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยในการจัดการศึกษา และแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาของเยาวชน ทำให้รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุนด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน มีการคมนาคมที่สะดวก จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องความสะดวกสบาย และการประหยัดเวลา ช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพทางการศึกษา โดยผู้ปกครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาได้มากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่ดีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งของโรงเรียนรัฐ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นการขจัดหรือลดความผูกขาดในการจัดการศึกษา อีกทั้งโรงเรียนเอกชนยังมีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหารงานมากกว่าระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ […]

Categories
สป. เสมา 3

รมช.กนกวรรณ ดันศูนย์วิทย์ฯ กศน.จับมือ 4 พันธมิตร สร้างกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์สำหรับคนทุกช่วงวัย

วันนี้ (8 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ นายสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน […]

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ศธ.นำเด็กและเยาวชนดีเด่น-นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโอวาทจากนายกฯ

กระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทุกภาค 946 คน จาก 17 หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ชมภาพเพิ่มเติม Facebook ศธ.360 องศาชมคลิปน่ารักๆ ที่นี่จ้ะ (8 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ., นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวม 946 […]

Categories
เสมา 3

“กนกวรรณ”จับมือพาณิชย์ ดัน กศน.ภาชี จดสิทธิบัตรเส้นใยผักตบชวา ชงยกระดับเทียบเท่าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเวทีโลก

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน.” โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอภาชี คณะผู้บริหาร กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครู บุคลากร หัวหน้าหน่วยราชการ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.กนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า “หลังจากรับฟังปัญหาของการทำงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผักตบชวาที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นความยั่งยืน สร้างรายได้ให้คนพระนครศรีอยุธยา เป็นทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์ฝึกมีชีวิต ของคน กศน.อำเภอภาชี ตนได้รับเรื่องไปแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อให้สำเร็จในการช่วยรักษาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาซึ่งนำเอาวัชพืชที่ไร้ค่าที่ใคร ๆ ก็คิดว่าต้องกำจัดไม่ให้ขวางทางน้ำ แต่เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่คนในชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาของคนที่นี่ และการพัฒนาของครู กศน. […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่พิษณุโลก ดันงาน กศน.-สช. แบบตาต่อตา ใจถึงใจ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการศึกษาเอกชน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน., นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการ กช., นายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล คณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะทำงาน รมช.ศธ. โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก คณะครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรสังกัด กศน. และ สช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า […]

Categories
สป. เสมา 3

ครูดอยปลื้ม “เสมา 3 “ ดูแลครูผู้เสียสละที่ประสบอุบัติเหตุ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เคยได้พบและพูดคุยกับ ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข เรื่องการส่งเสริมประชาชนและนักศึกษาบนดอยในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้ปลูกกาแฟมอโก้คี ซึ่งเป็นพืชร่วมกับป่า โดยไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีผลิตภัณฑ์ ในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จนทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อคราวลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดตาก เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รู้สึกชื่นชมเพราะนอกจากจะเป็นครูนิเทศที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีผลงานเชิงประจักษ์หลายด้านแล้ว ครูนิวัฒน์ยังเป็นคนขยันและมุ่งมั่นเข้าไปจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและห่างไกลหลายแห่ง ตนเคยพบปะพูดคุยถึงการทำงานของครูบนพื้นที่สูงที่มีความลำบาก เมื่อได้รับทราบว่า ครูประสบอุบัติเหตุประสานงากับรถยนต์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาการกระเพาะปัสสาวะแตก กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกขาหัก และต้องรอเข้ารับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง จึงมีความห่วงใยครูของเราเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้ช่วยดูแลอย่างดีที่สุด และสอบถามอาการมาโดยตลอด นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นางสุกัลยา โชคบำรุง เป็นผู้แทนไปมอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้อาการพ้นวิกฤติแล้ว แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด คาดว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ 1 เดือน ซึ่งได้ประสานให้ต้นสังกัดดูแลเรื่องสวัสดิการ การลางานเพื่อรักษาตัวให้แก่คุณครูนิวัฒน์ และภรรยาที่ต้องเฝ้าดูแล เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งภรรยาก็เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน”แม่ฟ้าหลวง” บนดอย ในสังกัดของ กศน.อำเภอท่าสองยาง เช่นเดียวกัน “ได้มอบให้คณะทำงานประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 เข้าแถวเคารพธงชาติกับนักเรียน รร.ชุมชนบ้านปางหมู แม่ฮ่องสอน

(26 ธันวาคม 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและผ้าห่มกันหนาว “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับเด็ก ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ชื่นชมโรงเรียนที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังมีกิจกรรมส่งความรักจากพี่สู่น้อง การฝึกภาษาต่างประเทศวันละคำ และการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ขอให้เด็กภูมิใจ และเป็นคนดีของประเทศชาติเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาประเทศต่อไป อิชยา กัปปา / สรุปธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ