ศธ.จัดอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตร “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”

10 มีนาคม 2565 - ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

ศธ.จัดอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตรแรก “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง... Continue Reading →

ศธ.หารือศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตั้งเป้าจัดการศึกษาออนไลน์ นำเด็กหลุดระบบกลับมาเรียนให้จบ ม.3 พร้อมส่งเสริมอาชีพตามความถนัด

(21 กุมภาพันธ์ 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว... Continue Reading →

รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดงานอาสาสมัคร กศน.สร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นพลังสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

รมช.ศธ. "กนกวรรณ วิลาวัลย์" เปิดงานพร้อมปาฐกถา "อาสาสมั... Continue Reading →

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” รับมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ มูลค่ากว่า 7 แสนบาท ให้บริการ e-Book ภายในศูนย์เรียนรู้วังจันทรเกษม ห้องสมุดต้นแบบ กศน.

(3 กุมภาพันธ์ 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑