ศธ.ร่วมมือภาคีเครือข่าย บูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดการมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้

7 มิถุนายน 2565 / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑