Categories
เสมา 3

เสมา3 ลุยเมืองคอน ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายการศึกษาเอกชน ติดตามการจัดการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน และภาคีเครือข่าย กศน.

(21 พ.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงเรียนมัธยมยานากาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษในสังกัด สช. โดยมีนายเชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับมอบ/ผู้จัดการ และคณะครูให้การต้อนรับ ตรวจเยี่ยม รร.เอกชน “มัธยมยานากาวา” อ.เมืองนครศรีธรรมราช รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนมัธยมยานากาวา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบของการผสมผสานและการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ต้องขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการเรีนการสอนได้ดีเยี่ยม และเป็นที่น่ายินดีที่ทางโรงเรียนพร้อมส่งเสริมนโยบายของ รมช.ศธ. ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โรงเรียนก็จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น สื่อการเรียนการสอน การใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ไปวางไว้ในเว็บไซต์หรือในหน้าเพจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้โรงเรียนนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงหลักสูตร Kosen ได้ ซึ่งสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้ผนวกสิ่งที่ดีงาม สมควรได้รับการสนับสนุน และจะมีการที่จะนำในเรื่องวิธีคิด เช่น แบ่งปันครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนอื่นในทั่วประเทศด้วย […]

Categories
สป. เสมา 3

“ครูโอ๊ะ” เลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

(18 พ.ย.62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ รวมทั้งรับฟังปัญหา คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำมาวางแนวทางพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ดูแลเด็กพิเศษทุกแห่ง ขอขอบคุณคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ทุกอย่าง เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นจากคนที่อยู่ในสถานที่จริง เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา ตลอดสามารถจนนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น “เด็กทุกคนที่ได้มาเยี่ยมในวันนั้นน่ารักมาก รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู นักดนตรี และทุกคนในโรงเรียนศรีสังวาลย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นความประทับใจที่มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างยิ่ง และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว สำหรับวันนี้ได้มาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ว่าจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันทุกคน โดยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ด ลอดช่อง และไอศกรีม โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลงกับนักเรียนด้วย พร้อมให้คำมั่นว่า “จะทลายทุกข้อจำกัดในการทำงาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อทุกข์ก็เห็นหน้ากัน เมื่อสุขก็ร่วมสุขไปพร้อมกัน” ทั้งนี้ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี มอบนโยบาย กศน.-สช.ทลายทุกกำแพงข้อจำกัดการศึกษา

(11 พ.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของ กศน.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล, นายพะโยม ชิณวงศ์, นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ภูมิใจ […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่​จ.เลย เดินหน้าแก้ปัญหายึดหลัก “ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า”

(2 พ.ย.62)​ ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปตรวจราชการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน​และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ​ กศน. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้ตนจะได้รับมอบหมายจาก รมว.ศึกษาธิการ ให้กำกับดูแล กศน. สช. และกิจการลูกเสือ แต่ก็พร้อมรับฟังปัญหาของทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้แต่หน่วยงานอื่นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนทุกคน โดยยึดหลักคำสอนของคุณพ่อ “ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า” ในการดูแลประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อทลายทุกข้อจำกัดที่เป็นข้อขัดข้องในการทำงาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้หากไม่สะดวกมาพบด้วยตนเอง ก็สามารถจะสะท้อนปัญหาผ่านจดหมายมาที่ ศธ.ได้ เพราะคำแนะนำของทุกคนที่ส่งมาล้วนเป็นประโยชน์​และทำให้มีพลังในการทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง​ ๆ​ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพต่อไป สำห​รับ​การดำเนินงานตามนโยบาย​ของ​ กศน.​ เรื่อง “ขวัญกำลังใจ” ถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อได้รับทราบถึงปัญหาบุคลากรอัตราจ้างที่ไม่สามารถ​บรรจุเป็นข้าราชการครูได้ จึงเกลี่ยอัตราให้จำนวน 891 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะยังมีข้อจำกัดบางเรื่องเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู​ วุฒิ​ครู​ แต่​ยืนยัน​ว่า​จะดำเนิน​การ​ให้เร็วที่สุด เพราะตั้งใจมาแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กศน.ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง […]

Categories
เสมา 3

รมช.ศธ.​กนกวรรณ ลงพื้นที่​ กศน.จังหวัดตราด​ ลั่น “ทลายทุกข้อจำกัด​ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

(31 ต.ค.62)​ ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน​ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ​ กศน.อำเภอต่าง​ ๆ​ ในจังหวัดตราด พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหา​สถานศึกษาสังกัด​ กศน.​ โรงเรียนสังกัด​ สช.​ และกิจการลูกเสือ การดำเนินงานการศึกษาเอกชน จ.ตราด​ : เตรียม​ส่งเสริม​ด้านความถนัดของเยาวชน​ นางพัชรี​ คงชาตรี​ ผู้แทนสำนักงาน​ ศธจ.ตราด​ รายงานการดำเนินงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงาน​ ศธจ.ตราด และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (คณะกรรมการ​ ปสกช.)​ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ​ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท​ คือ 1)​ โรงเรียนเอกชนในระบบ มีจำนวน 8 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 393 คน​ และครูจำนวน 179 คน 2)​ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ​ มีจำนวน 11 โรงเรียน […]

Categories
เสมา 3

“WOW​ ไปด้วยกัน” รมช.ศธ.กนก​วรรณ​ วิลาวัลย์​ ลงพื้น​ที่ระยอง พร้อมดัน​ กศน.​WOW(6G) ยกระดับ​การศึกษา​อย่างเท่าเทียมกัน​ทุกมิติ

(31​ ต.ค.​ 62) ดร.กนก​วรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธานเปิดการประชุม​พิจารณา​แนวทางการขับเคลื่อน​การดำเนินงาน​ กศน.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2463 โดยมีผู้บริหาร​ กศน.​ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ศูนย์​ ส่วนกลาง​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน. จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร​ และผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม​ ณ​ โรงแรม​โกลเด้น​ ซิตี้​ จังหวัดระยอง รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า​ จากนโยบายของนายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ที่มอบหมายให้สำนักงาน​ กศน. ดำเนินการในเรื่องการเรียนรู้การใช้ดิจิทัล​เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ​ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย​ มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทำ​ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กศน.​ มีภารกิจสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ​ คือ​ การขับเคลื่อน​ กศน.​ สู่​ “กศน.​WOW​ (6G)” ได้แก่ Good Teacher การพัฒนาครู​ กศน.​ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ โดยจะดำเนินการเกลี่ยเพิ่มอัตราตำแหน่ง​ การสรรหา​ บรรจุ​ แต่งตั้ง​ ข้าราชการครู​ […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่นครพนม รับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย กศน.6Wowสู่การปฏิบัติ

(30 ตุลาคม 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการมาให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ให้กำกับดูแลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)​, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)​ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับฟังปัญหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุลากรทางการศึกษาให้ดีที่สุด ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ กศน. สร้างความก้าวหน้าให้กับครู โดยขอเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. จำนวน 891 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง กศน. ได้เข้ารับจัดสรรก่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจของ ศธ.ที่ช่วยการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ กศน.ให้มีความทันสมัย ภายใต้นโยบาย […]

Categories
เสมา 3

รมช.ศธ.”ดร.กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.–ลูกเสือ

(12 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ที่ศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ) จ.พัทลุง โดย พ.ต.ท.วีรศักดิ์ คงเพชร ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ในฐานะผู้บังคับบัญชาศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวให้การต้อนรับ ดาบตำรวจธรรมนูญ ดวงคะชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะ หัวหน้าวิทยากร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ไม่มีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมในจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ อาคารเรือนนอนชายชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม และห้องอาบน้ำ/ห้องสุขาชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยขอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมเวทีขนาดกว้าง 14 เมตร […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่สงขลาและพัทลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.-การศึกษาเอกชน

ลงพื้นที่/มอบนโยบาย กศน.ที่สงขลา (11 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายที่สำนักงาน กศน. ตำบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยนายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวให้การต้อนรับ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการรับฟังได้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร ถือเป็นความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลสะท้อนที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ และมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ […]