รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดอบรมครูเอกชน “ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์” มุ่งพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565 - นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รั... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑