รมช.ศธ.กนกวรรณ ส่งความห่วงใยข้าราชการติดโควิด ให้กลุ่มเสี่ยงทุกคน Work from home และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิ

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ลงนามคำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์) สั่งและปฏิบัติราชการแทน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐ

รองนายกฯ วิษณุ ประชุมกับรัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ. ชื่นชมนโยบาย “TRUST” แนะการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมทำ เรียนสิ่งที่สนใจ ได้ไปดูงานของจริง

(5 เมษายน 2564) ศาสตราจาร

เสมา3 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชา-กัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

(2 เมษายน 2564) นางกนกวรร

1 2 3 37