Categories
เสมา 3

เสมา 3 ชวนกินอาหารเป็นยา “เสริมภูมิ ป้องกันไวรัสโควิด-19”

(31 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ชวนพี่น้องชาวไทยหันมาดูแลสุขภาพ ทานอาหารและผักสมุนไพร เพื่อเสริมภูมิต้านทานของร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กันให้มากขึ้น ด้วยเมนูสุขภาพที่หลากหลายเสิร์ฟตรงถึงบ้านในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ #เสมา3 ต้านโควิด ผ่านสื่อ Social Media หลากหลายช่องทาง ณ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการทำรายการออนไลน์ผ่านสื่อ Social media เมื่อเร็วๆนี้ว่า “ ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ที่รุนแรงในตอนนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้แนะนำผักผลไม้สมุนไพร 3 กลุ่ม เพื่อเสริมภูมิต้านทานของร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ในผักผลไม้และยาจากสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง และมีสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผักผลไม้และยาจากสมุนไพรของไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ซึ่งบ้านเราโชคดีมีพืชผัก สมุนไพรมากมายหาได้ง่ายมาก “วันนี้มีความตั้งใจแนะนำเมนูสุขภาพ ต้านโควิด19 “แกงเลียงกุ้งสด-เมี่ยงคำ” ซึ่งเป็นอาหารไทยพื้นบ้านที่มีแต่โบราณ อุดมไปด้วยวิตามิน มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย เสิร์ฟตรงถึงบ้านทุกท่านอีกครั้ง […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

1 เมษายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ “ครบรอบ 128 ปี วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2563” ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมเปิดตัวหนังสือครบรอบ 128 ปี “พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” จัดส่งให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานทางการศึกษา และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบ Flip e-Book อ่านได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ “ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง” กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับทิศทางการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์เป็นกรอบวิสัยทัศน์การทำงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในห้วงแรก (พ.ศ.2563-2565) การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 3 ปีนี้ จะได้สะท้อนถึงความสามารถในการวางระบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งบรรลุความสำเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม […]

Categories
เสมา 3

“เสมา3 ” เดินเครื่อง จัดครูติวเข้มถึงบ้าน “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”

(30 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังจากการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่อาจจะขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัส ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ในการส่งต่อความรู้สู่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ จัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้ โดยหวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม สามารถการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ เพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน “เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.สั่งปรับแผนงบกระทรวง เรียนออนไลน์ งดเก็บค่าเทอม ปวส.

(29 มีนาคม 2563 : ข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 33HD) กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปรับแผนงบกระทรวง เตรียมแผนการเรียนออนไลน์ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. งดเก็บค่าเทอมระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชน นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่กำลังตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบหรือเด็กอาชีวะจบใหม่และจัดหาครูเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ ด้วยการเรียน Digital Skill เพิ่มทักษะออนไลน์ และ การใช้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางที่ ศธ.กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้น เพื่อใช้ได้จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งนโยบาย Work From Home เน้น Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม และเตรียมเสนอ ครม.ให้งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิตการเรียนระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ […]

Categories
เสมา 3

สช.เปิดห้องเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

(25 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์กับ สช. เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และสถาบัน 168 ติวเตอร์ออนไลน์ จัดการศึกษาออนไลน์ นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถเรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย และได้ความรู้ ซึ่งรูปแบบการสอน […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 เผยนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชน ที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

(23 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตนจึงได้สั่งการให้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินการเตรียมมาตรการ หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ โดยเป็นการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่พร้อมอนุเคราะห์ให้บริการร่วมใช้ระบบออนไลน์ของโรงเรียนแก่โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดอื่นทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และยังมีการรวบรวมสื่อการสอนเสริมหรือกวดวิชา และการสอนภาษาและอาชีพมาเผยเเพร่ด้วย ทั้งนี้ สช. กำลังทำการสำรวจโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม เพื่อนำช่องทางการเรียนออนไลน์มารวบรวมไว้ ให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าใช้บริการด้วย หวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างโอกาสให้ทุกคนเรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยวันนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการการเรียนการสอนได้แล้ว โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

(16 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจนักเรียน และครูผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมคณะทำงาน รมช.ศธ. โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคลากรมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชม และขอให้กำลังใจผู้บริหาร และครูทุกท่านในการทุ่มเทเสียสละทำงาน จนเกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ รวมถึงสามารถช่วยแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐ โดยการดำเนินงาน ณ โรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในสังคมอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแต่ให้การศึกษาแก่ผู้พิการเท่านั้น แต่จุดสำคัญในชีวิต คือการสร้างและเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นในการที่จะให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจรวมไปถึงด้านภาษาและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการวางแผนระบบช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการประสานการทำงานด้านสาธารณสุขกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และการส่งต่อเพื่อรักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลภูมิพล ที่มีการประสานความร่วมมือในการทำงานดูแลในด้านอนามัยและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง วันนี้ตนมีความตั้งใจมาตรวจเยี่ยม เพื่อดูว่ามีอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร ที่จะช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งได้เห็นความตั้งใจที่จะผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆผู้พิการ และเห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตนคาดหวังว่าจะเกิดมรรคผลที่ดีขึ้นกับผู้เรียน […]

Categories
เสมา 3

“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้ายกระดับจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ออทิสติก และกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

(13 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และเยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจแก่ เยาวชนและบุคคลออทิสติก รวมทั้งบุคลากร กศน.เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการ กศน. เขตตลิ่งชัน และบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดร.กนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร วิทยากรตลอดจนบุคลากรของมูลนิธิออทิสติกเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นพัฒนา จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ จนมีทักษะความสามารถในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ให้มีศักยภาพ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและได้รับการยอมรับในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ […]

Categories
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลุยถึงบ้าน ส่ง กศน.เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยไวรัสโควิด-19

(13 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนอินทามระ 11 เขตพญาไท เพื่อตรวจเยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กศน. และนายอุดม เผือกงาม ประธานชุมชนอินทามระ 11 พร้อมชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ในการต้อนรับ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การลงตรวจราชการทุกแห่ง เพราะต้องการไปให้เห็นสภาพการทำงานจริง ๆ ของพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงอุปสรรค ปัญหา เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวันนี้ได้ตั้งใจมาที่ กศน.เขตพญาไท ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของหน่วยงานสังกัด กศน.กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยือน จากการรายงานผลการดำเนินงาน […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่ยะลา ฝากทุก กศน.เร่งใช้งบและสำรวจสิทธิ์ที่ดินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทุ่มงบ 908 ล้านสนับสนุนคุณภาพ รร.เอกชนชายแดนใต้

(12 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายณัฐพล นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังสภาพปัญหาการศึกษาในพื้นที่ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ที่โรงเรียนเอกชน “ลุกมานูลฮากีม” อ.ยะหา โดยมีผู้บริหารในพื้นที่ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน ศอ.บต. ผู้นำชุมชน รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ มอบนโยบาย กศน. “เร่งใช้งบปีนี้ และสำรวจพื้นที่ตั้งสำนักงาน เพื่อนำไปสู่การของบพัฒนาปรับปรุง” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้บริการการศึกษาเพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่างไปจากการศึกษาในระบบ […]