Categories
เสมา 2

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ลงพื้นที่ รร.วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โรงเรียน Unplug Coding นำร่องแห่งแรกของไทย

ประเด็นสำคัญ– การเรียน Unplug Coding ศธ.จะเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถม ปี 2562 ใน 500 รร.นำร่องทั่วประเทศ– ไม่ได้ช้ากว่าประเทศอื่น เพราะจีน เกาหลี ญีปุ่่น จะสอน Coding ให้ชั้นประถมปี 2020– Unplug Coding คือ การเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับชั้นอนุบาล-ประถม และทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for all, all for coding) เมื่อถึงระดับมัธยม-อุดมศึกษาจึงจะเรียนการใช้โค้ดดิ้งเพื่อเขียนโปรแกรม– สำหรับ รร.วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม นำ Unplug Coding มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตกะปิคลองโคน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาว ต.คลองโคน (10 ต.ค. 62) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน Unplug Coding ณ โรงเรียนวัดคลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม […]

Categories
เสมา 2

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum”

รมช.ศธ. ‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum” ย้ำครูต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก เพราะหากเด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากรู้ ยากแค่ไหนก็เรียนได้ (9​ ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum” นิทรรศการ​การสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา ​ระหว่าง​วันที่ 9- 11 ตุลาคม​ 2562 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา​ กรุงเทพฯ​ ดร.สตีฟ ​แมคคี ประธานคณะกรรมการการจัดงานและประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็คสวิสเซอร์แลนค์ กล่าวว่า การจัดงาน “Worlddidac Asia” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีย์งาน​Worlddidac ที่มีชื่อเสียงระดับโลก​ เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน และเป็นงานแสดงนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับวงการการศึกษาทุกระดับชั้นจากนานาประเทศ โดยภายในงานได้มีการจัดส่วนการแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนจากนานาประทศ เช่น […]

Categories
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

(8 ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สานต่อ ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงทราบ จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ […]

Categories
สอศ. เสมา 2

Upskill Reskill 47อาชีวะเกษตรอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ ผลงานสถาบันและผลงานของนักศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการ Upskill Reskill (หรือการเสริมทักษะใหม่ : Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ : Reskilling) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต โดยเน้นไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งเน้นให้อาชีวะเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ และยังเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (STi) อีกด้วย ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.

Categories
เสมา 2

เสมา2 เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(30 กันยายน 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดต่อไป ภาพ/ข่าว : คณะทำงาน รมช.ศธ.