รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย”

(31 สิงหาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

คุณหญิงกัลยา เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

เสมา 2 ‘คุณหญิงกัลยา’ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจ... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑