‘คุณ​หญิง​กัลยา’​ ร่วมเสวนาการศึกษาไทยภายใต้ VUCA World ย้ำการศึกษาคือความมั่นคง​ เร่งสร้างโอกาสให้เด็ก หลังบาดแผลที่​ทุกคนเผชิญโควิด 19​

25 กุมภาพันธ์​ 2566​ / ศธ.จัดเสวนา หัวข้อ "การศึกษาไทยภ... Continue Reading →

ศธ.เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

คณะกรรมการ Coding แห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรอบรม Coding ครูผู้สอนทุกช่วงชั้น ทุกสังกัด และการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น

ห้องประชุมจันทรเกษม 22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โ... Continue Reading →

ศธ.เปิดตัว “อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)” ตั้งเป้า 30,000 คน ดึงช่วยงานการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ศธ.เปิดตัว "อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ... Continue Reading →

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “TISF 2023”

13 กุมภาพันธ์ 2566, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธม... Continue Reading →

“คุณหญิงกัลยา” ร่วมเดินหน้า MOU พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำ ผลักดัน “ชลกร” ต่อยอดสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการสาธารณสุข มาบตาพุด จ.ระยอง, 11 กุมภาพันธ์ 25... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ ติดตามขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ศธ. ที่สุรินทร์ พร้อมขยายโครงการ “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” สู่โรงเรียนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง

จังหวัดสุรินทร์ 2 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพน... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑