‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ บรรยายพิเศษหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่น 12 ขอผู้บริหารเน้นการขับเคลื่อน Coding-STI-STEAM Education สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสู่ VUCA World

20 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครปฐม / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิ... Continue Reading →

คกก. Coding แห่งชาติ มุ่งจัดหลักสูตรอบรม Unplugged Coding สำหรับผู้บริหาร หวังเพิ่มความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา / นายวิษณุ เครืองาม รองน... Continue Reading →

รมช.ศธ.”คุณหญิงกัลยา” เปิดศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ใช้การเรียนรู้แนว STEAM และนิเทศติดตามเชิงประจักษ์

21 เมษายน 2565 - คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าก... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑