เสมา2 เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ย้ำทุกหน่วยงานสร้างกำลังคนรับ VUCA World

17 สิงหาคม 2565, จังหวัดพังงา / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑