Categories
สพฐ.

“เยาวชน .. รักษ์พงไพร” ระดับประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย

(9 สิงหาคม 2562) คณะผู้นำเยาวชน .. รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2562 ซึ่งเข้าร่วม “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ และเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ครู วิทยากร จำนวน 250 คน ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม พร้อมถ่ายภาพ และเซลฟี่อย่างเป็นกันเอง ชมภาพเพิ่มเติมเต็มๆ อัลบั้มได้เลยจ้าhttps://www.facebook.com/1611166045632577/posts/2312786748803833/ บัลลังก์ โรหิตเสถียร […]

Categories
สพฐ.

มาดามโอ๊ะ ยกนิ้ว “กาแฟดี รสชาติเยี่ยม บนคุณค่าของความเท่าเทียม”

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูในศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ รมช.ศธ. กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้จัดเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ แต่แฝงไปด้วยคุณค่าของความใส่ใจและความมุ่งมั่น โดยโรงเรียนปทุมคงคาได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของโรงเรียนปทุมคงคา (Transitional Center)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีงานทำ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และสถานประกอบการในลักษณะไตรภาคี หรือจตุรภาคี เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้ ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เพราะนอกจากเป็นการยกระดับและสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเท่ากัน โดยเฉพาะน้อง ๆ กลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้อยู่ในสังคม ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีที่ยืนในสังคม ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถทำงานต่าง ๆ เสมือนเด็กปกติได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งที่ผ่านมาเด็กพิเศษหลายคนที่จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังขาดศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของสถานประกอบการได้ ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสำคัญ ขาดสมรรถนะในการเลี้ยงชีพ แต่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน “ยิ่งรู้สึกดีใจ เมื่อทราบว่านักเรียนบางคนที่จบการศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพได้จริง ทั้งเปิดกิจการร้านกาแฟ และทำงานในร้านสตาร์บัคส์อีกด้วย […]

Categories
ข่าว สพฐ.

สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ให้ยืนยันสถานที่ตั้ง สพม. เพิ่มเติม ทั้งนี้ ปัจจุบัน สพม. มีจำนวนทั้งสิ้น 42 เขต ซึ่ง สพม.ส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด เช่น สพม.22 ดูแลพื้นที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร, สพม.42 ดูแลจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ฯลฯ ทำให้การขับเคลื่อนงานบางเรื่องมีความล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงต้องการสำรวจข้อมูลยืนยันสถานที่ตั้งที่จะจัดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อเตรียมเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาออกประกาศจัดตั้ง สพม.ให้ครบทุกจังหวัดต่อไป บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

Categories
สพฐ.

ประกวดการวาดและการเขียน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

สพฐ.เชิญน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดการวาดและการเขียน เพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 1. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2. ผลงานเขียน ในรูปแบบนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ ส่งผลงานผ่านต้นสังกัด รร. ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562 สอบถาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 288 5730-2