รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า ยก ‘ภูเก็ต-สมุทรสงคราม’ โมเดลยกระดับการศึกษาให้เท่าเทียม

(13 พฤศจิกายน 2563) นายณั

ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เตรียมการอบรมจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

1 3 4 5 6 7 17