‘คุณหญิงกัลยา’ นำคณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน รร.ราชวินิต โรงเรียนต้นแบบสร้างทักษะนักเรียนสำหรับโลกยุคใหม่

9 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

ศธ.มุ่งยกระดับวิทย์-คณิตไทย พัฒนาศักยภาพและความสามารถ สร้างเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่น

กระทรวงศึกษาธิการ 8 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ มั่นใจจังหวัดสระแก้ว หนึ่งในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์พื้นที่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดสระแก้ว 23 กุมภาพันธ์ 2566 - นางสาวตรีนุช เทียนท... Continue Reading →

ศธ.เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “ยึดธรรมาภิบาล-ย้ำความโปร่งใส-ล้ำด้วยเทคโนโลยี-เลิศด้วยประสิทธิภาพ”

15 กุมภาพันธ์ 2566 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑