Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ย้ำในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน รับสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พค.นี้ แต่ไม่สอบออนไลน์แน่นอน

(17 เมษายน​ 2563) นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ผู้บริหารสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.​ ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะมีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3 -​ 12 พฤษภาคม​ 2563 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งข้อมูลต่าง […]

Categories
สพฐ. เสมา 2

รมช.ศธ.‘คุณหญิงกัลยา’ มอบนโยบายการศึกษาพิเศษ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”

(15 เมษายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวถึงนโยบายสำคัญในขณะนี้ คือ การเตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียนโดยใช้การเรียนการสอนทางไกล ซึ่ง ศธ. มีความคุ้นเคยกันมาพอสมควรแล้ว ตามที่เรียกกันว่า “ครูตู้” โดยต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษด้วยนโยบาย “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี Platform ของ ศธ. เอง เพื่อเป็นเวทีเชื่อม 176 หน่วยงาน และโยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” […]

Categories
สพฐ.

สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ ระหว่าง 16 พ.ค.-30 มิ.ย.2563

(10 เมษายน 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเรียน 50 นาทีผ่านช่องทีวีและเว็บไซต์ และ 10 นาทีสื่อสารผู้ปกครองและนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ Line และอื่น ๆ นักเรียน จะต้องดูตารางสอนออกอากาศล่วงหน้า […]

Categories
สพฐ. เสมา 1

“แรงใจจากคุณครู สู่คุณหมอสู้โควิด” สพฐ.มอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ 2.5 หมื่นชิ้น

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบหน้ากาก Face Shied จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ 2 จำนวน 25,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ สพฐ. โดยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการ สพม. 1 เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากาก Face Shield “แรงใจจากคุณครู สู่คุณหมอสู้โควิด” ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันผลิตขึ้น เพื่อส่งมอบไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้เป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ต่อไป ข่าว : อิชยา กัปปาภาพ : สมประสงค์ ชาหารเวียง

Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

(20 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน

Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการรับนักเรียน ให้เลื่อนการดำเนินการที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

(18 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 25632. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครุและบุคลากรทำหน้าที่ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน4. ให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา […]

Categories
สพฐ.

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 18-31 มี.ค.63 และเลื่อนการรับ-สอบ-มอบตัวไปก่อน

(17 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 ข้อ คือ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 25632. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน4. ให้เลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป บัลลังก์ โรหิตเสถียรสรุป/รายงาน

Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

(16 มีนาคม 2563) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ ติดตาม และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 1. ดําเนินการรับนักเรียนทุกระดับ ให้เป็นไปตามประกาศและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 25632. การรับสมัคร ให้จัดสถานที่รับสมัครให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด3. การสอบคัดเลือก 3.1 การจัดห้องสอบ หากสถานที่เพียงพอ ควรลดจํานวนนักเรียน : ห้อง 3.2 ห้องสอบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.3 จัดบริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ 3.4 จัดบริการตรวจวัดไข้ หากพบนักเรียนที่มีไข้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาตามที่เห็นสมควร 3.5 ครูที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ (14 วัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหรือมีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ขอให้เปลี่ยนตัวผู้อื่นมาทําหน้าที่แทน4. การรายงานตัวและการมอบตัว ควรใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก […]

Categories
สพฐ.

ศธ.เอาจริง ครูมัธยมฯ หื่น แลกเกรด สั่งย้าย-สอบสวน-พักใบอนุญาตแล้ว

2 มี.ค. 2563 มีกระแสข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ ทาง twitter กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และข่าว มติชนออนไลน์ 3 มี.ค. 2563 เลขาธิการ กพฐ. “อำนาจ วิชยานุวัติ” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เดลินิวส์ ว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว กำชับให้ สพฐ.เร่งดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญกับปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ โดยมอบหมายให้ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งให้ครูชายรายดังกล่าวย้ายออกจากโรงเรียนมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 9 แล้ว โดยเขตพื้นที่ฯ จะรายงานสรุปให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบ เพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการสืบสวนพบมูลความผิดจริง กศจ.ก็จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสพฐ.จะเข้าไปดูแลสภาพจิตนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) แจ้งว่า กมว.ได้สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคนดังกล่าวแล้ว พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง […]

Categories
สพฐ.

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ไม่ใช่พื้นที่ทดลอง แต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. กล่าวในงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี “ปัตตานี” เป็น 1 ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในภาคใต้ชายแดน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ร่วมรับผิดชอบ Smart People Pattani ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart City ของจังหวัดปัตตานี ที่จะมีการสร้าง Digital Learning Platform โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Co-Working Space) และมีเป้าหมายให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีทุกโรงเข้าร่วมโครงการ OTW Free WIFI for School เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน เช่น การสร้าง Application การค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ การประชุมยังได้มีข้อเสนอ แนะนำ และชี้ให้เห็นบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญ […]