ทีม ‘กพร.กระทรวงศึกษาธิการ’ เสวนาโครงสร้าง-ระบบการขับเคลื่อนงาน และการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานที่ต่ำกว่าระดับกรม

22 กรกฎาคม 2565 / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปา... Continue Reading →

องคมนตรี เปิดอบรม “ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง” พัฒนาผู้บริหาร รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลเด็กกลุ่ม LD

7 พฤษภาคม 2565 - พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็น... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑