องคมนตรี เปิดอบรม “ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง” พัฒนาผู้บริหาร รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลเด็กกลุ่ม LD

7 พฤษภาคม 2565 - พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็น... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑