ศธ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุพายุถล่มโรงเรียนที่พิจิตร ปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ สั่งปูพรมตรวจสอบจุดเสี่ยงในสถานศึกษาทั่วประเทศ กำชับดูแลความปลอดภัยทุกด้าน

(23 พฤษภาคม 2566) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ... Continue Reading →

ศธ.-มูลนิธิ สอวน.แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ.ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาช... Continue Reading →

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื... Continue Reading →

‘วิษณุ’ ร่วมพิธี MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project” รุ่นที่ 3 ต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จุดเปลี่ยนสำคัญการศึกษาไทย

หอประชุมคุรุสภา 29 มีนาคม 2566 - ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑