หมวดหมู่
สพฐ.

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง สพฐ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

(17 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทร […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกสัดส่วนการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน เฉพาะระดับประถม-มัธยมต้น ส่วนมัธยมปลาย ใช้สัดส่วนคงเดิม 70:30

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงน […]

หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทาง […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

นโยบายการทดสอบ O-NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

(7 มกราคม 2564) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค สป. สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. ‘อัมพร พินะสา’ ลงนามประกาศมอบหมายผู้แทน สพฐ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด

(22 ธันวาคม 2563) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการกา […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในหนังสือถึงผอ.สทศ. ขอยกเลิกการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

(22 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถามโครงการ ‘ปรับบ้านให้เป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู’

ราชกิจจานุเบกษา : นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สป. สพฐ.

ศธ.เลื่อน MOE Games พร้อมกำชับแนวทางการเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงาน และสถานศึกษา

(21 ธันวาคม 2563) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษ […]

หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องจุดเน้น ‘สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ’

เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส […]