มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จับมือ 8 องค์กรทางการศึกษา สร้างคนดีให้แผ่นดิน

(14 ธ.ค.62) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิฯ จัดงานครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ 2 ปีของการจัดตั้งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมครุสภา โดยมีเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ภายในงาน มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก อาทิ การเสวนา “ทิศทางการสร้างคนดีให้แผ่นดิน…

สพฐ.กำหนดปฏิทินและตัวชี้วัดประเมินการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ) ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 7373-ว 7374 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนถึง ศธจ. และเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิทินการดำเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินการย้าย อ้างจาก http://personnel.obec.go.th/home/archives/47044

สพฐ.ออกหนังสือให้ใช้อัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุครูคืนถิ่น เพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6919 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 โดยสามารถนำอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว ไปสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง สพร.สพฐ.

ศธ.ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวง

(18 พ.ย.62) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2472/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวรัท พฤกษากุลนันท์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานคณะทำงาน อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน มีหน้าที่จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งออกแบบและจัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับแผนบริหารจัดการ จะเป็นแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี โดยจะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา…

รมว.ศธ.เปิดเวิร์คช็อป CONNEXT EDรวมพลังภาคประชาสังคม และ33องค์กรภาคเอกชน ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

(18 พ.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED Workshop 2019) พร้อมทั้งกล่าวสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาไทย (School Partner) กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนประชารัฐ 4,781 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาสัมคม และผู้แทน 33…

ติวเข้มต่อเนื่อง…กลุ่มทรู เตรียมพร้อมผู้นำICTรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ร.ร.ประชารัฐ

(8 พ.ย. 62) กลุ่มทรู หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ผู้นำไอซีที (ICT Talent) จำนวน 200 คน จาก 66 จังหวัด ซึ่งในปีนี้จะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนประชารัฐ รวม 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรู ในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ.…

ศธ.เผยแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือทุกมิติเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็งทางใจ อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข

(22 ต.ค.62) จากกรณีที่กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อ “การศึกษาฆ่าฉัน” เพื่อสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของไทย เช่น นักเรียนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบทลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี การล่วงละเมิดทางเพศโดยอาจารย์ รวมทั้งความคาดหวังจากครอบครัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเยาวชน เช่น การกดดันให้ผลสอบออกมาดี ไปจนถึงข้อบังคับเรื่องเครื่องแต่งกายและทรงผมของโรงเรียน และยังได้เผยแพร่คู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนที่รวบรวมกฎหมายให้นักเรียนทุกคนได้ต่อกรกับอำนาจมืดในโรงเรียนนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะ เพื่อให้เด็กไทยมีความเป็นมนุษย์ที่สมดุล…

รมว.ศธ.ยืนยัน! ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รับสิทธิ-สัญญาจ้างตามเดิม พร้อมรับเงินค้างจ่าย 20ต.ค.นี้

(16 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังไปหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เรื่องปัญหากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ธุรการของโรงเรียน) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.แห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการ…

สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ไปจัดสรรคืนให้แก่ทุนโครงการต่างๆ ก่อน เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานสำนักงบประมาณภายใน 30 วัน ส่วนกรณีตัดโอนตำแหน่งข้ามเขตพื้นที่การศึกษา ต้องให้ ก.ค.ศ.อนุมัติก่อน นอกจากนี้ มีหนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรณีนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถบรรจุฯ ได้ทันในวันที่ 4 ต.ค.62 เพราะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าว ให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งตามความเหมาะสม

MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project 100%” จังหวัดแรกที่สมุทรปราการ

ประเด็นสำคัญ- โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School Project เป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ- เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับเอกชนและชุมชน- สมุทรปราการ เป็นจังหวัดแรกที่สามารถขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้ครบ 100% ทั้ง 168 โรงเรียนในจังหวัด (28 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและบันทึกข้อตกลง (MOU) "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนองค์กร โดยมีนายสุเทพ…