ปลัด ศธ.เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.ราชบุรี” ฝากขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ตอบโจทย์พื้นที่ เติมเต็มเด็กให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ

17 กันยายน 2565, จังหวัดราชบุรี / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลั... Continue Reading →

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วน หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560

(16 กันยายน 2565) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.... Continue Reading →

ความก้าวหน้าโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนในสังกัด ศธ. “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Continue Reading →

ปลัด ศธ.แจงประเด็นปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณ และแผนปฏิรูปประเทศ ย้ำ ศธ.เร่งสร้างโรงเรียนคุณภาพสู่ชุมชน เป็นเครือข่ายหมุนเวียนทรัพยากร ครูครบสาขาวิชา

(15 กันยายน 2565) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑