หมวดหมู่
สป.

รองปลัด ศธ.เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สป.

(4 กันยายน 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

(3 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ สป.ศธ.

(2 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1

รมว.ศธ.เยี่ยมชมโครงการการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” ของรร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดาวเทียมผลงานนักเรียนดวงแรกของไทยและอาเซียน

(31 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

รมช.ศธ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” สร้างมิติใหม่การศึกษาเอกชน ค้นหาข่าวสาร ฐานข้อมูล และโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ

(31 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8/2563

(26 สิงหาคม 2563) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมกา […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 895 A.T.C. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่

(23 สิงหาคม 2563) นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

กศน.ร่วมมือ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต ร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบ e-Commerce เปิดตลาดการค้าออนไลน์

(21 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.-มท.-SCG ร่วมลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

(20 สิงหาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึก […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.สป.ศธ.) […]