“ตรีนุช” เปิดประชุมพัฒนาคุณภาพ รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เพื่อเตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมสูงวัย

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒ... Continue Reading →

ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “ครูมัดซีนาบอน-ครูนกเล็ก-ครูชิน” ยอดครูสายบันเทิงในโลกออนไลน์

26 เมษายน 2565 - ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Continue Reading →

เลขาธิการ กช. “พีรศักดิ์” ปลื้มโครงการเรียนรวมหลักสูตรมัธยมปลาย และ รร.วิชาชีพหลักสูตรเลขานุการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

เลขาธิการ กช. "พีรศักดิ์ รัตนะ" ปลื้มโครงการเรียนรวมหลั... Continue Reading →

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร 6 “น้าโย่ง-น้านงค์-น้าพวง” นำเสนอ Soft Power ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน

19 เมษายน 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดอบรม "ตลาดน... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑