ศธ.-มูลนิธิ สอวน.แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ.ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาช... Continue Reading →

ศธ.-กห.ร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัด โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ให้ ศธจ.ทั่วประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่

28 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ /นายอรรถพล สังขวาสี ปล... Continue Reading →

“ยศพล” ผู้แทน ศธ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการแนวทางควบคุมการแพร่ระบาด 3 โรค “โรคโควิด19-โรคไข้เลือดออก-โรคอาหารเป็นพิษ”

นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการป... Continue Reading →

ศธ.ผนึกกำลังกองทัพภาคที่1 และกรมการสารวัตรทหารบก เติมความรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต ป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดนครนายก 19 เมษายน 2566 / นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑