Categories
สป.

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธ.จัดงานเฉลิมพระกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง 28-30 ก.ค.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย รมว.ศธ. นำถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจ ดูแลเยาวชน พัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา (28 ก.ค.2562) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2562 ที่บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พร้อมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี พิธีจุดเทียนพระชัยมงคล และมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ศธ.เข้าร่วม รมว.ศธ . ได้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฎิญาณตอนหนึ่งว่า “ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด […]

Categories
สป.

สป.ศธ.ประกาศรายชื่อ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

(26 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 27 ราย

Categories
สป.

ศธ.ชวนประชาชนร่วมงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงสาย พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงบ่าย และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำ นอกจากนี้ ตลอด 3 วันของการจัดงาน จะมีการแสดงที่น่าสนใจบนเวทีในช่วงเย็นๆ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงกิจกรรมตามบูธต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเย็นของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ เวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

Categories
สป.

รมช.ศธ.เปิดค่ายเยาวชน คนดี ศักดิ์ศรี กศน.อุบลราชธานี

(24 กรกฎาคม 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 “ค่ายเยาวชน คนดี ศักดิ์ศรี กศน.อุบลราชธานี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกว่า 1,250 คน นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียงอิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่ายภาพกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน25/7/2562

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) หารือแนวทางการทำงานกับ 3 หน่วยงานในกำกับดูแล

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ซึ่ง รมช.ศธ.รับผิดชอบกำกับดูแล คือ สำนักงาน กศน., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา กศน. ภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ICT ด้วยสถานีโทรทัศน์–วิทยุเพื่อการศึกษา (ETV) […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.​ตรวจ​เยี่ยมศูนย์​ กศน.อำเภอ​ชัยบาดาล​ จ.ลพบุรี

(19​ ก.ค.​ 2562) นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศธ.​ พร้อมด้วยนายการุณ​ สกุล​ประดิษฐ์​ ปลัด​ ศธ.​ นายประเสริฐ​ บุญ​เรือง​ รองปลัด​ ศธ.​ นายศรีชัย​ พรประชาธรรม​ เลขาธิการ​ กศน.​ นายชลำ​ อรรถ​ธรรม​ เลขาธิการ​ กช. ตรวจเยี่ยม​ศูนย์​การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา​ตามอัธยาศัย​อำเภอ​ชัยบาดาล​ จังหวัดลพบุรี​ นางรุ่งนภา​ เทพมะกุล​ ผอ.กศน.อำเภอชัยบาดาล​ รายงานข้อมูล​การดำเนิน​งานของ​ กศน.อำเภอชัยบาดาล​ มีการจัดการศึกษา​พื้นฐาน​ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล​ ที่ขาดโอกาส​ พลาดโอกาส​ และด้อย​โอกาสให้ได้รับการศึกษา​ ซึ่งปีการศึกษา​ที่​ 1/2562​ สามารถ​นำผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ​ได้​ จำนวน 1,140 คน​ ทั้งนี้ นอกจากการศึกษา​พื้นฐาน​แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม​การพัฒนา​ชีวิต​ จิตอาสา​ ลูกเสือเนตร​นารี​ สร้างวินัย​ให้กับผู้เรียนให้เป็น​คนดี​ เป็น​คนเก่ง​ จงรักภักดี​ต่อสถาบัน​พระมหากษัตริย์​ และอยู่​ร่วมสังคม​อย่างมีความสุข ส่วนหลักสูตร​อาชีพ​ระยะสั้น​ แบ่งเป็น​ 3​ กลุ่ม​ คือ​ หลักสูตร​ต่อเนื่องไม่เกิน​ 30​ […]

Categories
สป.

ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก

ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมโครงการ​ “ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก”​ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ เขาพระยาเดินธง​ อ.พัฒนา​นิคม​ จ.ลพบุรี คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ กล่าวว่า​ การปลูกป่าในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร […]

Categories
ข่าว สป.

ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่สตูดิโอ 5 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

Categories
ข่าว สป.

ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบุญเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2542 เพื่อดึงเด็กหญิงในภาคเหนือที่ยากจน เสี่ยงต่อการล่อลวงไปค้าประเวณี ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อระดับวิชาชีพ หรือกลุ่มเด็กตกเขียว ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเงินกองทุนตามวงรอบ พบว่ามีการทุจริตนำเงินออกไปใช้ส่วนตัว มูลค่าความเสียหายประมาณ 77,000,000 บาท ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการกองทุน จึงมีมติเห็นชอบดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 311 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็น         1) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 252 คน เป็นเงิน […]