Categories
สป.

ครูเอกชนเฮ ศธ.เพิ่มเพดานค่ารักษาพยาบาล 1.5 แสนบาทต่อปี เริ่ม ม.ค.63

ประเด็นสำคัญ– ปัจจุบันครูเอกชนมีเพดานค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี– หากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรังสูงมาก ทำให้ครูเอกชนต้องลาออกเพื่อไปใช้บัตรทอง– บอร์ดกองทุนสงเคราะห์ จึงนำปัญหานี้มาพิจารณาความจำเป็นดังกล่าว– โดยอนุมัติให้เบิกเพิ่มเป็น 1.5 แสนบาท/คน/ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.63– จะใช้เงินดอกเบี้ยจากกองทุนมาดำเนินการ และจะนำกองทุนไปลงทุนเพิ่มต่อไป (2 ก.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 7/2562 ว่าช่วงเวลาหนึ่งเดือนกว่าที่เข้ามารับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางการทำงาน รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน” เป็นเรื่องที่ได้รับฟังและข้อเสนอแนะให้ช่วยแก้ปัญหามากที่สุด ซึ่งค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนปัจจุบันมีเพดานอยู่เพียง 100,000 บาท ทำให้ครูเอกชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ฯลฯ ได้รับความเดือดร้อนด้านค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่เพียงพอ ทำให้ครูโรงเรียนเอกชนบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเกินปีละ 100,000 บาท ต้องลาออกจากความเป็นครูเพื่อไปใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งควรจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับข้าราชการครู […]

Categories
สป.

“มาดามโอ๊ะ” รมช.ศธ.สั่งลูกเสือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่มีอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้นั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูเเลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้สั่งการให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบลูกเสือจังหวัดต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย เช่น ช่วยโยกย้ายสิ่งของ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจราจร เป็นต้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน กำชับให้ลูกเสือพร้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ซึ่งจากการรับฟังการแจ้งเตือนของกรมอุตนิยมวิทยา ทราบว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยอีกระลอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะฝนจะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางขอให้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายของพื้นที่และสถานศึกษาโดยด่วน รวมถึงให้การช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาหลังน้ำลดต่อไป

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ)​มอบชุดประชาสัมพันธ์กระจายเสียงให้ กศน.นครราชสีมา

(31 สิงหาคม 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบชุดประชาสัมพันธ์และกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อจัดการเรียนรู้ 28 ชุด ให้กับผู้แทนศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอครบุรี ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแซะ และนิทรรศการการจัดการเรียนรู้และการศึกษาอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น จำนวน 25 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการยกระดับความรู้ที่สูงขึ้น​ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น​ มัธยมศึกษาตอนปลาย​ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างถาวร ศธ.ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของการจัดการศึกษา กศน.เพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชน เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา​ และที่ยังขาดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ โดยนำบุคคลที่มีความรู้​ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง​ ๆ […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนใหม่โรงเรียนเอกชน จ.ปราจีนบุรี

วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 10:39 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายชยุต ภุมมะกาญจนะ นายสฤษฎิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารเรียนวิสุทธานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมากว่า 35 ปี ตัวอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นอาคารเรียนได้อีกต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนหลังดังกล่าว ซึ่งตนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน เมื่อได้มีอาคารหลังใหม่ โรงเรียนก็จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน (สช.) จึงได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก […]

Categories
สป.

ผลประชุม ก.ค.ศ. หารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู เตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่ 21

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ เห็นชอบเสนอ ปลัด ศธ.เป็นผู้แทนในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม จากการที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 มาตรา 8 ได้บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (นายกฯ มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) (2) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ (3) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการ ก.พ. […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.’กนกวรรณ’ ห่วงใยสุขภาพประชาชน สั่ง กศน.ลุยพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงฤดูฝน กำชับให้ กศน.บูรณาการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้คำแนะนำรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในช่วงหน้าฝน ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุก และในบางพื้นที่มีพายุ ฝนตกหนักเกือบทุกวัน อุณหภูมิเย็นลงและมีความชื้นเพิ่มขึ้น ทำให้เชื้อโรคหลาย ๆ ชนิดเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจเกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนที่ต้องระวังเป็นพิเศษตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือน ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ไทฟอยด์ บิด เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และบี กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง ได้แก่ โรคไข้ฉี่หนู หรือแลปโตสไปโรซิส กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง จึงได้กำชับให้ กศน. ทั่วประเทศประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข […]

Categories
สป.

ศธ.สร้างการรับรู้ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา’ ในระดับพื้นที่

ประเด็นสำคัญ– จัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ วิเคราะห์บริบท และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อน SDGs ด้านการศึกษา ในระดับภาค/จังหวัด– ขณะนี้ รมว.ศธ. กำลังศึกษาข้อมูล ข้อดี ปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจ– พร้อมรับฟังข้อมูล เพื่อปรับปรุงงานที่ทับซ้อน– มอบหมายให้ ศธภ./ศธจ./สพฐ. ดำเนินการรววบรวมข้อมูล รร.ขนาดเล็ก เป็นภาพรวมของแต่ละจังหวัด ให้แล้วเสร็จใน 6 สัปดาห์ และรายงานผลก่อน 31 ต.ค.นี้ (28 ส.ค. 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2652 โดยมีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด นักวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมจำนวน 800 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่ลพบุรี มอบจักรยาน50คัน หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(23 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี และมอบจักรยานแก่ผู้แทนชุมชนบ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 50 คัน ประเด็นสำคัญ – ชุมชนบางขันหมากใต้ เป็นชุมชนต้นแบบไทยนิยมยี่งยืน ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – การมอบจักรยาน50คัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชน – เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการตรวจราชการ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานของ กศน. อําเภอเมืองลพบุรี ทําให้ได้ทราบถึงการเป็นชุมชนต้นแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของชุมชนบางขันหมากใต้ อําเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและกําหนดโปรแกรมท่องเที่ยว โดยการเรียนรู้จากฐานต่าง ๆ จํานวน 9 ฐาน โดยแต่ละฐานจะเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมมอญจากวัดอัมพวัน วัดโพธิ์ระหัต ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้รถจักรยาน จํานวน […]

Categories
สป.

ศธ.จัดเวิร์คช็อปขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) และนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 140 คน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนท์ รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ (23 สิงหาคม 2562) นางสาวนิติยา หลานไทย ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานในส่วนกลางไปแล้ว 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.62 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) ระหว่างวันที่ […]

Categories
สป.

ผลการประชุม ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 34 ราย และหารือแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูฯ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ดังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 12/2561 จำนวน 13 ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายอัมพล หันทยุง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด […]