รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “กระทรวงศึกษาธิการ”

(18 ต.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ดำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อความเป็นเอกภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบหน้าที่ด้านการศึกษาในภาพรวม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)…

ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู-ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.62

(15 ต.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้ กศจ. บางแห่งไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

ปลัด ศธ.-เลขาฯ กอศ.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

(10 ตุลาคม 62) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถือฤกษ์ดี ยามดี เวลา 09.09 น. กราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และศาลปู่เจียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อิชยา…

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้ เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพลภาพ หรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว14…

ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราเกษียณฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(2 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2562 ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 24,319 อัตรา ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,086 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,023 อัตราสำนักงาน กศน. 154 อัตราสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 51 อัตราสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน…

“การุณ”ส่งมอบตำแหน่งปลัด ศธ.ขอข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป

(30 กันยายน 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)​ เข้าร่วม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตข้าราชการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน 1 วันในการทำงานในหน้าที่ปลัด ศธ. ขอขอบคุณรองปลัด ศธ. ผู้ตรวจราชการ…

ลูกเสือ-เนตรนารี5จังหวัดชายแดนภาคใต้2,500คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”ที่สตูล

ลูกเสือและเนตรนารีจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,500 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ” จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิด และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติและเยี่ยมค่าย ส่วนพิธีปิดมีนายอดินันท์ ปากบารา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดค่าย…

ศธ.จัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

(28 กันยายน 2562) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกว่า 1,200 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี ประเด็นสำคัญ- การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา- โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ ปี…

เสมา 3 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และมอบนโยบายการศึกษาเอกชน-กศน.-ลูกเสือ

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา กศน.ศูนย์การเรียนชุมชนขัณฑกสมิตวิทยา อ.เมืองศรีสะเกษ (27 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1, นายอาสพลธ์…

รมช.ศธ.”กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองดอกบัวงาม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และมอบนโยบายรร.เอกชน

(26 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผล…