สช.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงโลกศตวรรษที่ 21

29 พฤษภาคม 2566 / นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมกา... Continue Reading →

ศธ.ผนึกกำลังสถาบันการเงินภาครัฐ-เอกชน จัดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ที่สุราษฎร์ธานี กำหนด 4 กลยุทธ์สําคัญแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังสถาบันการเงินชั้นนำ หน่วยงาน... Continue Reading →

‘อรรถพล’ เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ศธ.และแนวทางการปฏิบัติ “ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

23 พฤษภาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ... Continue Reading →

ศธ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุพายุถล่มโรงเรียนที่พิจิตร ปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ สั่งปูพรมตรวจสอบจุดเสี่ยงในสถานศึกษาทั่วประเทศ กำชับดูแลความปลอดภัยทุกด้าน

(23 พฤษภาคม 2566) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ... Continue Reading →

สป.ศธ.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ สู่การทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

(22 พฤษภาคม 2566) นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป... Continue Reading →

รองปลัด ศธ. “ยศพล” เปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพ พร้อมพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน

นครปฐม 15 พฤษภาคม 2566 / นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทร... Continue Reading →

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” เปิดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของรองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ ฝากวิธีคิดเชิงบวก เน้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”

วันนี้ 11 พ.ค.66 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นาย... Continue Reading →

ศธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424” ขยายเครือข่ายให้เยาวชนเป็นสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ดร.สุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑