หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนึกในพระมหากรุ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.เตรียมแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระท […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเครือลอรีอัล มูลค่ากว่า 47 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.เปิดการประชุมปฏิบัติการ KM ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.เปิดอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดการอบรมพัฒนาข […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่อ […]

หมวดหมู่
สป.

คำสั่ง สป.ศธ.ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งสำนั […]

หมวดหมู่
สป.

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปลัด ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม […]

หมวดหมู่
สป.

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

(9 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]