Categories
สป.

ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนประชาชน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ร่วมกับ 188 ประเทศทั่วโลก โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากร ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.30–21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Categories
สป. เสมา 1

ศธ.ออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

(23 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และสอดคล้องกับข้อเสนอของสภานักเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดย น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาฯ ประกาศเจตนารมณ์ 4 ข้อเสนอ ดังนี้ 1) การส่งเสริมให้นักเรียนเลิกใช้ถุงพลาสติก 2) การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 4) การส่งเสริมแนวทางป้องกันจากการถูกข่มเหง (Bully) ศธ.จึงได้มีการออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้องเผยแพร่ต่อประชาชน พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการประชาชน ศธ. โทร. 1579 ตลอด […]

Categories
สป.

ศธ.สั่ง Big Cleaning ลุยพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 อีกรอบ

จากกรณีมีเจ้าหน้าที่ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ไปเป็นกรรมการมวยที่สนามมวยลุมพินี และมีเพื่อนที่ใกล้ชิดในที่ทำงานเกิดเป็นไข้สูง ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลครู และโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วไม่พบเชื้อ แต่ทางโรงพยาบาลไม่ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้เนื่องจากยังไม่เข้าเกณฑ์สงสัย แต่ได้แนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน เพื่อรอดูอาการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักการลูกเสือฯ ทั้งหมดหยุดปฏิบัติงานแล้วนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สป.ศธ.จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ในบริเวณ ศธ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการ ศธ. ที่ให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในห้องทำงานและภายนอกอาคาร ทุกอาคาร ทุก 30 วัน พร้อมจัดระบบคัดกรองไข้ สนับสนุนการใส่หน้ากากทุกคน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุดอีกด้วย อิชยา กัปปา / สรุปกิตติกร […]

Categories
สป.

สป.ศธ.เริ่ม Work from Home ยึดหลักการ 3 ด้าน ไม่กระทบคุณภาพงานและบริการ-คำนึงถึงมาตรการสาธารณสุข-ความสมดุลคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงาน

(22 มี.ค.63) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ข้อ 3. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมถึงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง รปภ. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ” นั้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของ สำนักอำนวยการ สป.ศธ. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของส่วนกลาง ที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการมอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 […]

Categories
สป.

ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 จำนวน 89 ราย

(19 มี.ค.63) นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 89 ราย โดยปกติทุกปีที่ผ่านมา ศธ.จะจัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศธ.จึงขอเลื่อนการจัดงานวันสถาปนากระทรวง รวมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

Categories
สป.

พิษโควิด-19 ศธ.สั่งหยุดการศึกษาอบรม นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 ชั่วคราว

(19 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง หยุดการศึกษาอบรมชั่วคราว โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้ดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และต่างจังหวัด นั้น เนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

Categories
สป.

สช.แจ้งแนวปฏิบัติโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(18 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกประเภททั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา, โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)

Categories
สป.

ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

(17 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ประกาศ […]

Categories
สป.

ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเร็วๆนี้ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และองค์กรในกำกับระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม การประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน แต่จะมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ.

Categories
สป.

ศธ.หารือหน่วยงานด้านต่างประเทศ เตรียมจัดหาครูต่างชาติ ตั้งเป้าเริ่มสอนปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,000 คน

(9 มีนาคม 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมจัดหาครูชาวต่างประเทศ ที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เข้ามาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า เป็นการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องวิธีการขอวีซ่าการเดินทางและการเข้ามาอาศัยในประเทศ พร้อมทั้งการขอใบอนุญาตทำงาน สวัสดิการที่จำเป็นสำหรับครูชาวต่างประเทศ เพื่อจัดครูชาวต่างชาติมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมบุคลากรของไทยให้มีความรู้ ทักษะภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ ที่ตรงความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ โดยจะให้เริ่มสอนในปีการศึกษา 2563 หรือเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดหาครูชาวต่างประเทศ เข้ามาช่วยสอนและพัฒนาครูไทยประมาณ 10,000 คน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะรับครูเหล่านี้แล้วกว่า 5,000 แห่ง “ปัจจุบันจำนวนครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับความต้องการครูต่างชาติ เพื่อเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศและวิชาชีพ มีความต้องการครูประมาณ 2 – […]