หมวดหมู่
ภูมิภาค

รมช.ศธ.​(กนกวรรณ​)​ประชุม กศจ.พบข้าราชการครูนครราชสีมา​

(31​ ส.ค.​ 2562) นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่า […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ทะลุเป้า !!! สุโขทัยสำรวจช่วยเด็กนอกระบบ ผนึกกำลังท้องถิ่นดึงเยาวชนเข้าระบบการศึกษา

ประเด็นสำคัญ– จ.สุโขทัย ร่วมกับ กสศ.เริ่มดึงเด็กน […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง อง […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.จัดอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศธ.ประชุมพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(14 สิงหาคม 2562) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

(10 สิงหาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.-สอศ.ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรโรตีและชาชัก” แก่นักศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

(8 สิงหาคม 2562) นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศู […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต. เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1

(3 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวั […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.เร่งพัฒนาครู เรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) สร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนั […]