ปลัด ศธ.ปิดการประชุม “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.ราชบุรี” ย้ำความสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จ

(18 กันยายน 2565, จังหวัดราชบุรี / นายสุภัทร จำปาทอง ปล... Continue Reading →

ปลัด ศธ.เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.ราชบุรี” ฝากขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ตอบโจทย์พื้นที่ เติมเต็มเด็กให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ

17 กันยายน 2565, จังหวัดราชบุรี / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลั... Continue Reading →

รองปลัด ศธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับกลไกการบูรณาการเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ จ.สุโขทัย

12 กันยายน 2565, จังหวัดสุโขทัย / นายวีระ แข็งกสิการ รอ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑