รายงานใหม่ชี้เด็กเกือบทุกประเทศ เผชิญการเรียนรู้ถดถอยจากโควิด 19 ในประเทศไทยยูนิเซฟจับมือ ศธ. -กสศ. ช่วยเด็ก ๆ ฟื้นฟูความรู้ที่ถดถอย

กรุงเทพ, 5 เมษายน 2565 - รายงานฉบับใหม่โดยองค์การยูเนสโ... Continue Reading →

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

(9 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑