พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

(9 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากา... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑