ไทยร่วมมือฝรั่งเศส จัดงานเฉลิมฉลอง “ปีแห่งนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส ปี 2566” เปิดโลกอวกาศ จูงใจเด็กไทยสนใจนวัตกรรมเทคโนโลยี

สวนเบญจกิตติ กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2566 - นางสาวตรีนุช เที... Continue Reading →

ศธ.ประชุมหารือภาคีเครือข่าย เตรียมเสนอยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

9 มกราคม 2566, ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ / ปลัด... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑