กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 18:40 น. ส... Continue Reading →

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิด... Continue Reading →

ศธ.ประชุม คกก.ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

28 เมษายน 2566 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑