ศธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ชูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โ... Continue Reading →

เลขานุการ รมว.ศธ.ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” ที่เพชรบุรี

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ... Continue Reading →

คุณหญิงกัลยา มอบนโยบายขับเคลื่อนอาชีวะเกษตร ชู “CODING for R-Chee wa” การบริหารจัดการน้ำ เร่งปั้นอาชีวะป้อนตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

(30 พฤศจิกายน 2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑