Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.สั่งปรับแผนงบกระทรวง เรียนออนไลน์ งดเก็บค่าเทอม ปวส.

(29 มีนาคม 2563 : ข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 33HD) กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปรับแผนงบกระทรวง เตรียมแผนการเรียนออนไลน์ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. งดเก็บค่าเทอมระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชน นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่กำลังตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบหรือเด็กอาชีวะจบใหม่และจัดหาครูเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ ด้วยการเรียน Digital Skill เพิ่มทักษะออนไลน์ และ การใช้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางที่ ศธ.กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้น เพื่อใช้ได้จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งนโยบาย Work From Home เน้น Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม และเตรียมเสนอ ครม.ให้งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิตการเรียนระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ […]

Categories
ภูมิภาค

นักเรียนเบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

(28 มี.ค.63) นักเรียน รร.บ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แน่นอน นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีนโยบายให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงได้ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ได้นำองค์ความรู้ STEM ศึกษา เข้ามาสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ขึ้น โดยหลักการทำงาน คือ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เพื่อตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุ เครื่องก็จะส่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมา โดยที่คนไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน. บัลลังก์ โรหิตเสถียร […]

Categories
สป.

ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนประชาชน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ร่วมกับ 188 ประเทศทั่วโลก โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากร ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.30–21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด ผุดแนวคิดเรียนออนไลน์ พิชิตโลกยุคดิจิทัล

“ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด” (26 มี.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดมาโดยลำดับ นับตั้งแต่การประกาศ 13 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศปิดสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมเพิ่ม 7 มาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เช่น มอบงานให้บุคลากรไปปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home : WFH) สามารถส่งงานทางออนไลน์ได้ โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตามบริบทของหน่วยงานตนเองได้ การส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่น ประชุมทางไกล การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร ให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน การจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร4. การห้ามกักตุนสินค้า5. การห้ามชุมนุม6. การเสนอข่าว7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย11. มาตรการป้องกันโรค12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ15. โทษ16. การใช้บังคับ อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร

Categories
เสมา 3

สช.เปิดห้องเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

(25 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์กับ สช. เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และสถาบัน 168 ติวเตอร์ออนไลน์ จัดการศึกษาออนไลน์ นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถเรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย และได้ความรู้ ซึ่งรูปแบบการสอน […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมือกับโควิด-19

(24 มี.ค. 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ดังนี้ ปรับงบ’ 63 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เน้น Digital Skill และภาษาอังกฤษ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ 3 แต่ก็ต้องมีมาตรการปรับแผนว่าจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบ หรือเด็กอาชีวะจบใหม่ โดยให้จัดหาครูสอนเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ เรียนออนไลน์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ที่ประชุม ครม. มีข้อคิดเห็นว่าควรจะทำเรื่องของ Digital Skill และเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับแนวทางที่ ศธ.วางไว้ตั้งแต่ต้น จึงถึงเวลาที่จะนำมาใช้จริงแล้ว ในขณะเดียวกันงบประมาณที่ปรับมาหากไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้จ่ายงบกลางได้ตามความเหมาะสม ศธ.ลุยจัดการศึกษาออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้ความรู้เท่าเดิมหรือใกล้เคียง ทันก่อนเปิดเรียน รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 เผยนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชน ที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

(23 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตนจึงได้สั่งการให้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินการเตรียมมาตรการ หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ โดยเป็นการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่พร้อมอนุเคราะห์ให้บริการร่วมใช้ระบบออนไลน์ของโรงเรียนแก่โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดอื่นทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และยังมีการรวบรวมสื่อการสอนเสริมหรือกวดวิชา และการสอนภาษาและอาชีพมาเผยเเพร่ด้วย ทั้งนี้ สช. กำลังทำการสำรวจโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม เพื่อนำช่องทางการเรียนออนไลน์มารวบรวมไว้ ให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าใช้บริการด้วย หวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างโอกาสให้ทุกคนเรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยวันนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการการเรียนการสอนได้แล้ว โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ […]

Categories
สป. เสมา 1

ศธ.ออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

(23 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และสอดคล้องกับข้อเสนอของสภานักเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดย น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาฯ ประกาศเจตนารมณ์ 4 ข้อเสนอ ดังนี้ 1) การส่งเสริมให้นักเรียนเลิกใช้ถุงพลาสติก 2) การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 4) การส่งเสริมแนวทางป้องกันจากการถูกข่มเหง (Bully) ศธ.จึงได้มีการออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้องเผยแพร่ต่อประชาชน พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการประชาชน ศธ. โทร. 1579 ตลอด […]

Categories
ข่าว

หากติดโควิด-19 ค้นหาสถานที่เคยไปย้อนหลัง จาก Google Maps

Google Maps นอกจากจะช่วยนำทางการเดินทางให้คุณไปไหนโดยไม่ต้องกางแผนที่กระดาษเหมือนในอดีตแล้ว ยังมีประโยชน์ในการติดตามบันทึกสถานที่ที่คุณเคยไปในอดีต ย้อนหลังเป็นสิบปีเลยทีเดียว ดังนั้น หากท่านติดไวรัสโควิด-19 และเมื่อการสอบสวนผู้ป่วย ท่านก็สามารถนำไปใช้เช็คประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนที่สัญจรบริเวณนั้น ๆ ในเวลาเดียวกันเฝ้าระวัง วิธีการง่ายๆ เพียงคุณเปิดบริการตำแหน่งในมือถือเพียงแค่นั้น หากเป็นมือถือแอนดรอยด์ หรือ iPhone จะติดตั้ง Google Maps มาให้แล้ว อย่าลืมอัพเดทแอพก่อน แล้วทำตามวิธีการง่ายๆ หรือจะเข้าบน PC ก็ได้ 1 เปิดบราวเซอร์ Chrome2 เข้าระบบด้วยบัญชี Google ของคุณ3 ไปที่แอพ Google Map หรือบน PC พิมพ์ http://www.google.co.th/maps4 ช่องเมนู ให้เลื่อนลงไปที่เมนู “ไทม์ไลน์ของคุณ”5 เมื่อคลิ้ก “ลำดับเวลา” แล้ว จะแสดงแผนที่โลก และจุดสีแดงๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่คุณเคยเดินทางไปในอดีต 6 เราสามารถเลือก ปี/เดือน/วัน ย้อนหลังได้ […]